SDT tražilo skidanje imuniteta Boškoviću, Brajoviću, Šehoviću, Sekulić i Pribilović

Radio Titograd

06.12.2022, 18:39h

2 min

Specijalno državno tužilaštvo uputilo je zahtjev predsjednici Skupštine Crne Gore, Danijeli Đurović za skidanje imuniteta poslanicima DPS-a Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić, Suzani Pribilović, kao i poslnicima SD-a Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću. SDT je dostavilo parlamentu zahtjev za odobrenje za krivično gonjenje pomenutih poslanika, s obzirom da uživaju imunitet zbog čega se “protiv njih ne može pokrenuti krivični postupak, niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine”.

 

“U ovom tužilaštvu formiran je krivični predmet protiv prijavljenih Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Sanje Vlahović, Suada Numanovića, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića, Damira
Šehovića, Dragice Sekulić, Osmana Nurkovića, Suzane Pribilović, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića, za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1
i čl.49 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po krivičnoj prijavi Vlade Crne Gore, od 13.oktobra ove godine”, navode iz SDT-a.

Razmatranjem krivične prijave i priloga, zapisnika i odluka Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, zaključaka Vlade, zahtjeva funkcionera, ugovora o vraćanju kredita i druge
dokumentacije, utvrđeno je, kako su saopštili, da postoji odgovarajući stepen sumnje da su prijavljena lica, u periodu od 2016. do 2020. godine, u Podgorici, učinila prijavljeno krivično djelo.

“Tako što su, prijavljeni Bošković, kao predsjednik, a ostali prijavljeni, kao članovi Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, donosili odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera, suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera Vlade Crne Gore (Službeni list Crne Gore”, br. 31/2014, 24/2016 i 3/2018), i tako, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, drugima pribavljali imovinsku korist koja prelazi iznos od trideset hiljada eura.

Kako je državnom tužiocu poznato da su pojedini prijavljeni poslanici u Skupštini Crne Gore i uživaju imunitet, zbog čega se protv njih ne može pokrenuti krivični postupak, niti odrediti pritvor,
bez odobrenja Skupštine, jer nijesu zatečeni u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju dužem od pet godina zatvora, u smislu čl.247 st.1 Zakonika o krivičnom postupku, a u
vezi čl.58 st.2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostavljam Zahtjev da Skupština Crne Gore da odobrenje za krivično gonjenje poslanika Predraga Boškovića, Ivana Brajovića, Damira Šehovića, Dragice Sekulić i Suzane Pribilović”, navodi se u zahtjevu SDT-a upućenog Skupštini Crne Gore.

Foto: CdM

 

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

04.02.2023. u 23:05h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 22:59h

Titogradske vijesti, top1

04.02.2023. u 22:33h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 21:58h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 21:55h

Titogradske vijesti, top2

04.02.2023. u 21:42h

Skip to content