Savjet: Zaustaviti neprimjereno i kompromitujuće oglašavanje policajaca na društvenim mrežama

Radio Titograd

29.07.2022, 11:13h

2 min

Foto: Twitter/Uprava policije

Koordinatorka omladinskog kluba GI “21. maj” Iva Bogićević podnijela je inicijativu i pritužbu direktoru Upravi policije, Etičkom odboru Uprave policije i Savjetu za građansku kontrolu rada policije da se provjeri da li je nastup policijskog službenika Stanice policije (SP) Plužine gospodina V.Ć. u skladu sa etičkim vrijednostima crnogorske policije.

Takođe, tražila je da se utvrdi i da li je s instrukcijom direktora UP o oglašavanju policijskih službenika na društvenim mrežama i tekovinama/preporukama Savjeta za građansku kontrolu rada policije koji je naročito insistirao na tome da u privatnim nastupima policijski službenici imaju pristojan i odnos uvažavanja prema svakom građaninu.

Podsjetimo, V.Ć. se oglasio na zvaničnoj stranici CDM-a koji je prenio govor mladog radnika iz Nikšića Vuka Nikčevića na građanskom stajanju ispred zgrade Centra bezbjednosti Nikšić, a koji je organizovan zbog neadektnog i neprofesionalnog postupanja policije prilikom obilježavanja državnog praznika 13. jula.

Podnositeljka pritužbe je naglasila da je govor Nikčevića bio pristojan, a svako neslaganje sa njim, na što svako ima pravo, treba saopštiti na pristojan i korektan način. Službenik V.Ć, iz SP Plužine, na taj tekst napisao je, 28. jula 2022. godine, ove komentare: “Popi*** ti se u usta Nikčeviću” i “Koja bagra”.

Foto: Facebook

Savjet za građansku kontrolu rada policije je primijetio da nakon duže pauze, počinju da se intenziviraju neprimjereni nastupi policijskih službenika na različitim društvenim mrežama. Savjet smatra da se treba zajedničkim zalaganjem to zaustaviti i pomoći da se unaprijedi lična odgovornost kako ne bi dolazilo do nepotrebne kompromitacije pojedinaca koji rade u policijskoj službi, njihovog konfrontiranja sa zajednicom kojoj policija služi ali i do narušavanja pozitivnog imidža i povjerenja koje Policija Crne Gore ima u društvu i javnosti.

Savjet je povodom ovog slučaja direktoru Uprave policije izdao nekoliko preporuka:

Preporučeno je da se reafirmiše upoznavanje policijskih službenika u svim organizacionim jedinicima Uprave policije sa Kodeksom policijske etike kao i da se reafirmiše, i ako je potrebno osnaži, ranijaInstrukcija direktora Uprave policije o ponašanju/oglašavanju policijskih službenika na društvenim mrežamau čijoj je inače izradi i donošenju aktuleni direktor Uprave policije, Zoran Brđanin, svojevremeno odigrao ključnu ulogu (kao rukovodilac Odjeljenja za analitiku UP i liasson oficir za vezu sa Savjetom).

Savjet je preporučio da pretpostavljeni starješina službenika SP Plužine, gospodina V.Ć, ostvari neposredni, pisani ili telefonski, kontakt sa građaninom gospodinom Vukom Nikčevićem i na odgovarajući način, uz moguće i izvinjenje, distancira policijsku organizaciju, CB Nikšić i SP Plužine, od neprimjerenog postupka gospodina V.Ć. Policija Crne Gore ne stoji iza takvih pojedinačnih nastupa službenika i to treba jasno saopštiti.

Savjet je preporučio direktoru Uprave policije i da naloži i isprati pokretanje postupka pred Etičkim odborom Uprave policije jer nastup gospodina V.Ć. objektivno predstavljateži disciplinski prekršaj.

Savjet je preporučio da pretpostavljeni starješina u Stranici policije i/li CB Nikšić obavi neposredni razgovor sa pol. službenikom gospodinom V.Ć, upozori ga na dalje ponašanje na društvenim mrežama uz poziv da sadržaj na svom profilu prilagadi odredbama Kodeksa policijske etike.

Kako je gospodin Vuk Nikčević podnio i prijavu CB Nikšić zbog drskog i bezobzirnog ponašanja gospodina V.Ć. prema njemu, na javnom mjestu, Savjet je pozvao direktora Uprave policije da naloži da postupanje i ocjena po prijavi bude objektivna i profesionalna i bez bilo kakvih olakšica ili njegovog privilegovanja gospodina V.Ć.

 

Izvor:Portal

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Titogradske vijesti, top2,

00:09h

Titogradske vijesti, top2

12.08.2022. u 23:19h

Titogradske vijesti, top2

12.08.2022. u 23:16h

Titogradske vijesti, top2

12.08.2022. u 22:48h

Titogradske vijesti, top2

12.08.2022. u 22:40h

Titogradske vijesti, top2

12.08.2022. u 22:34h

Skip to content