Reagovanje USSCG na saznanje da su poslanik/ca Socijalističke narodne partije podnijeli inicijative za izmjene Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Skupštini Crne Gore

Radio Titograd

15.05.2024, 14:47h

2 min

Povodom saznanja da su Skupštini Crne Gore poslanik/ca Socijalističke narodne partije
podnijeli inicijative za izmjene Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

R E A G O V A NJ E

Unija slobodnih sindikata Crne Gore je nakon donošenja Zakona o radu iz 2008. godine, na
čije donošenje nijesmo mogli uticati i koji smo nazivali „neoliberalni i nakaradni“, a kojim je
bilo omogućeno poslodavcima da zaposlene po ugovoru o radu na određeno vrijeme mogu
držati od trenutka zasnivanja radnog odnosa pa sve do sticanja uslova za starosnu penziju,
nakon vođenja trogodišnje kampanje u decembru 2011.g. izmjenama Zakona o radu
izdejstvovala da ugovori u radu na određeno vrijeme budu ograničeni na 24 mjeseca.
Prilikom pregovaranja novog teksta Zakona o radu, koji je trenutno na snazi, Unija slobodnih
sindikata Crne Gore se zalagala da odredba kojom se trajanje ugovora o radu ograničava na
24 mjeseca ostane nepromijenjena, cijeneći da je i to predug period iz razloga što je ugovor o
radu na određeno vrijeme izuzetak, a ne pravilo. Međutim, kako to nijesmo mogli
izdejstvovati jer smo smo za vrijeme pomenutih pregovora bili u manjini, tako je period
angažovanja zaposlenog po ugovoru o radu na određeno vrijeme povećan sa 24 na 36
mjeseci. Iz tog razloga USSCG smatra opravdanom i u potpunosti podržava inicijativu za
izmjene Zakona o radu kako bi se angažman zaposlenih po ugovoru o radu na određeno
vrijeme limitirao na najviše 24 mjeseca, koji period je i sam po sebi predugačak.
Kada je u pitanju inicijativa za izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od
ranije smo upoznati da se Sindikat lučkih radnika „Luka Bar“, koji djeluje pod okriljem Unije
slobodnih sindikata Crne Gore, potpuno osnovano obratio svim poslaničkim klubovima za
sticanje prava na povoljnije uslove za odlazak u starosnu penziju lučko-transportnim radnika
u Luci Bar. Imajući u vidu da njihova radna mjesta pripadaju zoni opasnosti 1, u kojoj prema
procjenama postoji realna mogućnost da zaposleni postanu invalidi rada ili rizikuju sopstveni
život, te da mjere zaštite zdravlja na radu nisu dovoljne da bi na pravi način zaštitile zdravlje i
život tih zaposlenih, ovu inicijativu u potpunosti podržavamo.
Imajući u vidu navedeno, očekujemo da predmetne dvije inicijative budu podržane od strane
svih poslanika u Skupštini Crne Gore.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

23:35h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

27.05.2024. u 23:27h

Skip to content