Radulović: Kontinuirano ćemo pratiti rad preduzeća

Radio Titograd

12.01.2024, 12:30h

< 1 min

Foto:Vlada CG

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uvelo posebnu organizacionu jedinicu – Odjeljenje za unapređenje korporativnog upravljanja. Cilj je, kako je kazao ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, da se stvori efikasnije upravljanje i korišćenje državne imovine za privredna društva u većinskom vlasništvu države koja su pod Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, a sve u korist javnog interesa.

“Na ovaj način obezbijedićemo kontinuirano praćenje poslovanja privrednih društava uz povećanu mogućnost blagovremene reakcije osnivača, a smanjiće se i prostor za netransparentno ponašanje i korupciju“, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva.

Ministar je kazao da će se,  osnivanjem korporativnog odjeljenja, unaprijediti finansijska efikasnost preduzeća kroz kontinuirani monitoring, te da će se bolje upravljati raspoloživim resursima, a sve cilju povećanja prihoda države i održivosti samih preduzeća.

“Ministarstvo će kreirati platformu za kvartalno i mjesečno izvještavanje, kao pozitivnu praksu koja će se primjenjivati u narednom periodu, te će na taj način privredna društva preuzeti obavezu da u toj formi periodučno dostavljaju podatke. Na taj način ćemo kontinuirano pratiti rad preduzeća i u svakom trenutku imati uvid u njihovo poslovanje što nam daje mogućnost pravovremenog reagovanja kako ne bi dolazili u situaciju da preduzeća na kraju fiskalne godine završe sa negativnim rezultatom“, rekao je Radulović.

Ministarstvo će pomoći i biti na raspolaganju privrednim društvima pri izradi strateških planova razvoja koji mogu podrazumijevati određene pozitivne izmjene u odnosu na ono što je bila dosadašnja praksa.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 19:32h

Titogradske vijesti, top1

24.02.2024. u 19:25h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:23h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:20h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 18:16h

Titogradske vijesti, top2

24.02.2024. u 17:03h

08.02.2024. u 17:45h

08.02.2024. u 17:45h

Skip to content