Rad sa mladima jedan od prioriteta

Radio Titograd

29.04.2024, 12:29h

< 1 min

Fondacija „Čini dobro“ i Savjet stranih investitora u Crnoj Gori (SSICG) potpisali su
Memoranduma o saradnji s ciljem uspostavljanja saradnje u oblasti edukacije mladih, sa
akcentom na sticanje znanja, vještina i kompetencija koje se odnose na najbolje
korporativne prakse i standarde poslovanja kojima se upravljaju članice SSICG.
Od svog osnivanja, 2022. godine, Fondacija je podržala 22 programa, aktivnosti, projekta iz
domena edukacije, koja je jedna od tri osnovne oblasti djelovanja.
„Fondacija „Čini dobro“ posebnu pažnju poklanja edukaciji i mladima, jer su oni pokretači
inovacija i promjena. Zato ćemo u narednom periodu staviti akcenat na aktivnosti i projekte
kojima ćemo podržavati, ali i omogućiti razvoj potencijala mladih kako bi mogli da se
uspješno integrišu i doprinesu društvu. Najbolji način za to je edukacija putem radionica,
predavanja, mentorske programe i druge aktivnosti. Upravo uspješni pojedinci u
kompanijama donatorima Fondacije, kao i kompanijama članicama SSICG mogu značajno
doprinijeti osnaživanju mladih da postanu konkurentni i spremni za izazove koje nosi
budućnost” rekla je mr Marija Manja Jovović, direktorica Fondacije „Čini dobro“.
Savjet stranih investitora u Crnoj Gori osnovan je 2009. godine i okuplja najznačajnije
međunarodne kompanije u zemlji.
„Savjet stranih investitora u Crnoj Gori posebnu pažnju posvećuje podršci talentima i razvoju
ljudskog kapitala. Partnerstvo sa Fondacijom “Čini dobro” omogućiće nam da budemo bliži
mladim ljudima i da im kroz mentorstvo predstavnika iz naših kompanija članica pružimo
savjete u vezi sa standardima savremenog poslovanja i tržišta. Nastojaćemo da zajedno
osnažujemo buduće generacije i gradimo temelje za održivu ekonomsku budućnost“, kazala
je mr Arijana Nikolić Vučinić, izvršna direktorica SSICG.

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 18:51h

Titogradske vijesti, top2

17.05.2024. u 15:27h

16.05.2024. u 05:52h

16.05.2024. u 05:52h

Skip to content