Problemi riješeni, žičara kreće 1. maja

Radio Titograd

28.04.2024, 08:54h

3 min

Foto:RTCG

 

Žičara Kotor – Lovćen u komercijalnu upotrebu će biti puštena 1. maja jer su riješeni svi problemi koji su prijetili da se to ne desi.

Iz Uprave za kapitalne projekte i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) su potvrdili “Vijesitma” da su ispunili zadatke na koje ih je obavezala Vlada prošlog mjeseca. “Vijesti” u kompaniji “Kotor Cable car” nezvanično saznaju da su predali zahtjev CEDIS-u za trajano priključenje žičare na energetski sistem, nakon čega slijedi procedura otkupa 3,8 miliona eura infrastrukture koju su izgradili, a što je bila obaveza države.

“Očekujemo da će proces u vezi otkupa biti brzo riješen. Problemi su riješeni i žičara se otvara 1. maja”, kazao je izvor “Vijesti”.

Puštanje žičare Kotor-Lovćen u komercijalnu upotrebu u maju, nedavno je dovedeno u pitanje jer Vlada nije ispunila obaveze definisane ugovorom o izgradnji, potpisanim u decembru 2021. sa koncesionarom koji čini konzorcijum “Novi Volvox” & “Leitner Italija”. Prema tom ugovoru, Vlada je imala obavezu da izgradi javnu infrastrukturu, uključujući i elektro-energentsku infrastrukturu, i da koncesionaru obezbijedi priključak na mrežu najkasnije do 15. aprila 2023. godine. Kako to nije bilo moguće, koncesionar je prihvatio zahtjev Vlade da izgradi najveći dio infrastrukture, na osnovu čega je 26. aprila 2023. godine potpisan ugovor o izgradnji infrastrukture, uz obavezu da se ona otkupi nakon puštanja u rad.

Koncesionar je izgradio trafo-stanicu TS 35/10 kV Kuk i pripadajući dalekovod 35/10 kV, obezbijedio upotrebne dozvole i u potpunosti izvršio ugovornu obavezu. Ti radovi su koštali oko 3,8 miliona eura.

Vlade je kroz zaključke Upravi za kapitalne projekte dala rok od mjesec dana da, između ostalog, pripremi izvještaj o nadzoru izgradnje pristupnog puta na lokalitetu Kuk i parkinga sa infrastrukturom na lokalitetu Dub, da omogući upis trafostanice i da instalira nove ćelije na trafo-stanici u Grblju, te da zajedno sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES) hitno izmjesti stub dalekovoda Lastva -Tivat. Zaduženo je i Ministarstvo energetike da CEDISOM ukaže na hitnost omogućavanja priključka na elektromrežu firmi “Žičara Kotor-Lovćen”, izdavanje računa za struju i otkup izgrađene infrastrukture do 15. aprila ove godine.

Iz Uprave za kapitalne projekt su istakli da svi ugovoreni radovi završeni i da su predali objekata Ministarstvu turizma i koncesionaru.

Prethodno su na lokaciji Dub preostali radovi na podizanju elektroprenosnog stuba, jer se čekalo da nadležni sa izvođačem i inspekcijama usaglase termin, kako bi se obezbijedilo alternativno napajanje potrošača tri primorska grada, koji bi morali biti privremeno isključeni sa mreže u periodu ovih radova. Kako su kazali iz Uprave, taj posao je sada završen uz sve ugovorene radove, a izvršena je i primopredaja resoru turizma i koncesionaru.

Osim ovih, navode da je primopredaja obavljena i nakon završenih radova raščišćavanja i otklanjanja sitnih nedostataka, koji su bili na lokaciji Kuk. Istakli su i da im je dostavljen završni izvještaj stručnog nadzora pristupnog puta do ove lokacije.

“Završena je i obaveza ugradnje opreme i svi prateći radovi za mjernu ćeliju u TS 35/10kV ‘Grbalj’, koja se nalazi na parkingu polazne stanice Dub”, naveli su iz Uprave za kapitalne projekte.

Iz Uprave za kapitalne projekte i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema potvrdili “Vijesitma” da su ispunili zadatke na koje ih je obavezala Vlada prošlog mjeseca.

Iz CEDIS-a su podsjetili da su obaveze tog preduzeća definisane Ugovorom o izgradnji infrastrukture za priključenje, koji su potpisali sa koncesionarom i tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, te da su svoj dio posla ispunili.

“Očekujemo da ćemo početkom ove sedmice dobiti i preostalu dokumentaciju od ‘Žičare’, koja nam treba radi trajnog priključenja i nastavka njenog rada. Započeli proces otkupa 35 kV infrastrukture za priključenje koju je koncesionar izgradio, što će biti obavljeno kada se steknu svi preduslovi u skladu sa regulativom”, naveli su iz CEDIS-a, ali nijesu precizirali o koliko se novca tačno radi.

CEDIS je, kažu u kompaniji, angažovao nezavisnog procjenitelja i završena je procjena infrastrukture za priključenje koju je izgradio koncesionar.

Zeleno svjetlo za kredit za bob i druge sadržaje

Kompanija “ “Kotor Cable car” je dobila saglasnost Vlade da kod banke uzme investicioni kredit u iznosu od 3.000.000 eura i novac uloži u izgradnju opreme za planinski bob i druge sadržaje.

Informacija o tome je usvojena na posljednjoj sjednici Vlade. U njoj se navodi da se “Žičara”, Ministarstvu turizma obratila početkom aprila radi dobijanja saglasnosti, te da je kredit uzet na period od šest i po godina.

“Lista uslova podrazumijeva investicioni dugoročni kredit, a pored ostalog i obezbjeđenja u vidu kontinuirane hipoteke u iznosu od 10.000.000 eura na period od deset godina na zemljištu opisanom u LN 1678 KO Njeguši, Cetinje. Kupoprodajna vrijednost zemljišta iznosi 900.000 eura”, piše u informaciji.

Koncesionar, po ugvoru koji je potpisao sa vladom, ima obavezu da izvršnu vlast prije potpisivanja ugovora o zaduženju informiše o tome.

 

 

Izvor:RTCG

 

 

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

10:16h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 10:07h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 10:04h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 10:01h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 09:12h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 08:53h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 08:48h

Skip to content