Problematična odredba Zakona o PIO: Odluka Ustavnog suda negativna za sve, posebno žene

Radio Titograd

01.11.2023, 07:27h

2 min

Foto:CDM

Javnost je posljednjih dana uzburkala kontroverzna odluka Ustavnog suda Crne Gore koji je ukinuo član 17 stav 1 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, jer je ta odredba, kako je pojašnjeno, diskriminisala žene sudije u odnosu na muškarce. Da pomenuti član Zakona nije diskriminatoran za žene, već naprotiv, smatra pravnik Vladan Nikolić. On smatra da je Ustavni sud donio jednu proizvoljnu odluku koja će da ima negativne posljedice za sve osiguranike, a posebno žene, objavio je TVCG.

“Siguran sam i da je zapravo problematiča odredba člana 121 Ustava Crne Gore, te da ta odredba stvara problem u pravnom sistemu, pa je Ustavni sud mogao jedino da utvrdi da je član 17, prema Zakonu o PIO u saglasnosti sa Ustavom i da eventualno predloži Skupštini da mijenja član 121 Ustava Crne Gore, ili da posebnim zakonom uredi pitanje odlaska sudija u starosnu penziju”, pojašnjava Nikolić.

On dodaje i da “prije nego se odluka objavi u Službenom listu mi ne znamo da li se ukida stav 1 člana 17 u cjelosti, ili samo u onom dijelu kojim je propisano da pravo na starosnu penziju stiče žena kad navrši 64 godine.

Nikolić vjeruje i da kolege iz Ustavnog suda, ipak, nijesu, kako kaže, tako neiskusne, pa da su ukinule spornu odredbu u cjelosti i tako ostavile u zakonu pravnu prazninu koja će da ima loše posljedice na sve osiguranike, koji bi nakon pravosnažnosti te odluke stekli uslov za odlazak u starosnu penziju, i koji žele da iskoriste to pravo.

“Jedino logično bi bilo da je Ustavni sud ukinuo odredbu u dijelu koji se samo odnosi na žene a da je u obrazloženju pojasnio da se od dana ukidanja te odredbe člana 17 stav 1 primjenjuje na sve osiguranike preostali uslov sticanja prava na starosnu penziju, a koji se odnosio samo na muškarce, odnosno da svi osiguranici od dana objavljivanja odluke, bez obzira na pol stiču pravo na starosnu penziju kad navrše 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, do eventualnog donošenja neke nove odredbe koja će to pitanje urediti na drugačiji način”, ističe Nikolić.

Takođe Nikolić kaže i da ne dijeli mišljenje kolega, u dijelu kojim je odlučeno da je odredba stava 1 člana 17 neustavna i nesaglasna sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

“Odredba stav 1 člana 17 Zakona o PIO propisuje afirmativnu akciju u odnosu na osiguranike ženskog pola, jer se tom odredbom propisuje samo pravo, ali ne i obaveza, dakle, ne i imperativ da žena može i sa 64 godine da ide u penziju, ali naravno samo ako to želi. To je mjera afirmativne akcije koja ima za cilj stvaranje uslova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, i kao takva je u interesu žena, a ni u kom slučaju ne može biti za njih diskriminatorna”, zaključuje Nikolić.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

15:15h

13.02.2024. u 06:40h

13.02.2024. u 06:40h

Skip to content