Prezentacija studije o mehanizmima zaštite i podrške za žene žrtve porodičnog nasilja u zdravstvenom sistemu

Radio Titograd

14.10.2021, 18:35h

2 min

U srijedu 13 oktobra, u Trening centru „Kuća Čubranovića 1630“ u Podgorici, SOS telefon za
žene i djecu žrtve nasilja Podgorica organizovao je prezentaciju studije o mehanizmima zaštite i
podrške za žene žrtve porodičnog nasilja u zdravstvenom sistemu.


Događaj je dio aktivnosti u okviru projekta "Zdravlje ima rod" koji sprovode SOS telefon za žene
i djecu žrtve nasilja Podgorica i NVO Bona Fide Pljevlja. Projektom se želi postići unapređenje
odgovora zdravstvenog sistema na nasilje u porodici kroz pružanje sveobuhvatnih zdravstvenih
usluga žrtvama nasilja i prikupljanje podataka o prevalenci, faktorima rizika i posljedicama na
zdravlje, kao i uspostavljanje programa psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja. Realizuje
se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u
Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.
Direktorica Direktorata za javno zdravlje g-đa Ivana Živković, je navela da zdravstvene
ustanove imaju veliki značaj pri pružanju podrške i pomoći žrtvi, otkrivanju nasilja kao uzroka
povreda i pripremi pouzdane medicinske dokumentacije, što je veoma značajno za dalji tretman
slučaja u sudu, policiji i drugim institucijama u procesu zaštite žrtve i sankcionisanja nasilnika.
Takođe je istakla značaj razvijanja i jačanja programa za počinioce nasilja, posebno programa
psihosocijalnog tretmana za koji je nadležan zdravstveni sektor, ističući potrebu i spremnost
Ministartva zdravlja da u tom pravcu jača svoje kapacitete.


U dokumentu koji je predstavljen jedna od istraživačica g-đa Lidija Brnović dala je pregled
međunarodnih i nacionalnih pravnih standarda i propisa, kao i primjere iz prakse različitih
zemalja Evrope i svijeta. Posebnu pažnju je posvetila međunarodnoj praksi sprovođenja
programa rehabilitacije počinioca nasilja, ističući da rehabilitacija treba da bude dio osuđujuće
presude, a ne alternativa kazni .
Biljana Zeković, direktorica SOS telefona Podgorica istakla je da je od ključne reforme
zakonodavstva u oblasti zaštite od nasilja u porodici započete 2010. godine usvajanjem Zakona
o zaštiti od nasilja u porodici, do danas, došlo je do značajnog napretka u radu pravosudnih
organa, policijskih i socijalnih službi. Međutim, oblast zdravstva kao ključnog činioca zaštite i
tretmana žrtava ostala je zapostavljena, što prouzrokuje ozbiljne posljedice po cjelokupan
proces zaštite žrtve. Takođe je navela da će se kroz projekat „Zdravlje ima rod“ raditi na izradi
standarda i procedura, kao i jačanju kapaciteta zdravstvenih radnika za sprovođenje zaštitnih
mjera i programa rehabilitacije počinioca nasilja.


Događaju su prisustvovali predstavnici zdravstvenih instutucija, pravosuđa, policijskih i
socijalnih službi i nevladinih organizacija koje pružaju specijalizovane servise podrške za žene
žrtve nasilja. Učesnici su naglasili da je za unapređenje servisa podrške neophodno informisanje
žrtava nasilja, kontinuirana obuka i saradnja profesionalaca, uspostavljanje dugoročnog
programa za počinioce nasilja i sistema za praćenja kvaliteta ali i povećanje logističkih
kapaciteta zdravstvenih institucija.

Autor:radiotitograd.me

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Sport, Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:45h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:39h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 14:34h

Titogradske vijesti, top2

17.10.2021. u 13:46h

Skip to content