Preko referenduma do opštine

Radio Titograd

06.06.2024, 07:20h

2 min

Foto:RTCG

 

Na javnoj raspravi je Nact zakona o lokalnoj samoupravi, koji predviđa da status opštine može dobiti ona koja ima minimum osam hiljada stanovnika. Cilj je, kako se navodi, da se smanji trend formiranja malih opština. Profesor Đorđije Blažić, za Radio Crne Gore, kaže da je ideja na mjestu, ali da uslov ne može biti broj stanovnika, već i infrastruktura, fiskalna održivost, površina. Zagovornik je i da se organizuje referendum, nakon temeljne analize održivosti eventualno, nove lokalne samouprave.

U nacrtu je definisano da opštinu čine naselja povezana u prirodnu i geografsku cjelinu, sa zajedničkim interesom minimum osam hiljada stanovnika.

“Propisivanjem broja stanovnika koje opština mora imati nastoji se preciznije definisati uslov za dobijanje statusa opštine, koji u krajnjem treba da obezbjedi smanjenje trenda formiranja malih lokalnih samouprava. Takođe, uvažavajući činjenicu da u postojećem sistemu egzistiraju opštine sa manjim brojem stanovnika od osam hiljada propisano je da opštine koje su stekle status prije stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju status opštine”, navodi se u obrazloženju resora na čijem je čelu Maraš Dukaj.”

Profesor Đorđije Blažić ocjenjuje da je ideja izmjene zakona, kako kaže, na mjestu, ali je neophodna detaljnija razrada. Broj stanovnika, poručuje ne može biti uslov za formiranje nove lokalne samouprave. Neohodna je i infrastruktura, površina, fiskalna održivost.

“Formirati opštine, kako što smo ih mi formirali samo iz političkih razloga, da bi neki političari dobili opštinu, to je suludo. Nažalost, nama je ovdje najvažnija politika, kako će političke klike da zadovolje svoje potrebe i da formiraju, ono što ja volim da kažem u pežurativnom smislu, svoje partijske feude”, prokomentarisao je Blažić.

Stava je da je u formiranju opština doskoro bilo propusta, jer su, napominje, nedostajali elaborati ekonomske opravdanosti, koji su važni u situacijama, kako kaže, kada jedna mjesna zajednica preraste u opštinu. Zato, kategoričan je, moraju postojati uvjerljivi dokazi da je u perspektivi ekonomski samoodrživa.

“Mi smo imali nekoliko situacija i iskustva imamo da su se formirale opštine počev od Petnjice, pa Tuzi, Golubovaca, koje su formirane, između ostalog nezakonito. Zašto? Zato što nijesu imali uvjerljive dokaze, elaborate ekonomske opravdanosti”, potcrtao je Blažić.

Zagovornik je i održavanja referenduma, ali nakon detaljne analize održivosti.

“Drugo je potpuno pitanje ono koje smo mi imali sa Glavnim gradom, gdje smo imali vratolomije, pa smo osnivali gradske opštine, pa onda opštine u sastavu Glavnog grada. Tu se božijeg lijeka nije znalo. I na kraju smo došli do toga da se osnuje nova Opština Tuzi koja je nezakonito formirana, jer nije bilo referenduma, a jedan od uslova za osnivanje jedinice lokalne samouprave je konsultativni referendum. Međutim, kod nas ni u jednoj opštini to nije urađeno”, kazao je profesor Blažić.

Nacrt zakona o lokalnim samopravama koji je Ministarstvo javne uprave stavilo na javnu raspravo predviđa i da status grada kao jedinice lokalne samouprave može dobiti urbani, administrativni, kulturni, turistički, obrazovni ili zdravstveni centar sa najmanje 14 hiljada stanovnika. Podsjećamo, zahtjev za dobijanje tog statusa ima Nikšić, a za formiranje opština inicijativu su dostavili Sutomore i Petrovac.

 

 

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

07:10h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:53h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:50h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:47h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:44h

Titogradske vijesti, top2

23.06.2024. u 06:32h

Titogradske vijesti, top1

23.06.2024. u 06:16h

Skip to content