Pred Višim sudom za organizovani kriminal optuženo 690 osoba

Radio Titograd

16.02.2024, 08:18h

2 min

Foto:RTCG

 

Viši sud u Podgorici, kada je u pitanju organizovani kriminal, ima u radu ukupno 97 predmeta protiv 690 fizičkih lica. To su podaci navodeni u Platformi za učešće crnogorske delegacije na XIII sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji će biti održan u Podgorici, 21. februara.

Prema podacima sudstva, koji su predstavljeni u dokumentu koji je Vlada objavila, prošle godine po pitanju organizovanog kriminala, Viši sud u Podgorici je imao u radu ukupno 97 predmeta protiv 761 okrivljenog lica (690 fizičkih i 71 pravnih lica), piše RTCG.

“Strukturu ovih predmeta čine krivična djela stvaranje kriminalne organizacije kao samostalna krivična djela i krivična djela stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa krivičnim djelima ubistvo, teško ubistvo, prevara, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, utaja poreza i doprinosa, krijumčarenje, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi”, navedeno je u tekstu Platforme.

Tu je i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, pranje novca, i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Od ukupnog broja predmeta u radu, u periodu 1. januara do 31. decembra 2023. godine formirano je 27 predmeta zbog krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, dok je riješeno ukupno četiri predmeta”, piše u dokumentu.

Prema podacima Specijalnog državnog tužilaštva, prošle godine podnijeti su predlozi za određivanje privremenih mjera obezbjeđenja u 15 predmeta, koji su usvojeni od Višeg suda, u kojima su predmet navedenih mjera bile brojne nepokretne i pokretne stvari.

Navodi se i da je prošle godine u pet predmeta u SDT-u blokirano ukupno novčanih sredstava kod poslovnih banaka u iznosu od 6.187.129,48 eura.

“Prošle godine, u SDT-u je formirano osam predmeta na osnovu obavještenja o sumnjivim transakcijama, i shodno članu 89 st.2 ZKP-a, na osnovu navedenih obavještenja blokirano je kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, ukupno novčanih sredstava u iznosu od 7.774.405,27 eura”, navedeno je u dokumentu.

Podsjetimo, u posljednjem izvještaju Evropske komisije navodi se da pravosudni sistem Crne Gore treba da pokaže snažan, strog, dosljedan i nedvosmislen odgovor na organizovani kriminal. Crna Gora mora dodatno da poboljša bilans rezultata u istragama, krivičnom gonjenju, pravosnažnim presudama i oduzimanju imovine u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, upozorili su.

Treba sprovesti odvraćajuću i efikasniju politiku krivičnih sankcija i reagovanja krivičnog pravosuđa kako bi se izbjegla percepcija nekažnjivosti, smatraju u Briselu.

“Treba poboljšati efikasno i sistematsko korištenje finansijskih istraga i zaplijene i oduzimanja imovine. Napori u ovoj oblasti politike prvenstveno bi trebalo da budu usmjereni na one sektore koji su najranjiviji na korupciju. U oblasti osnovnih prava, zakonodavni i institucionalni okvir je uglavnom uspostavljen i Crna Gora nastavlja da u velikoj mjeri ispunjava svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava. Međutim, potrebni su dodatni napori da se ovaj okvir u potpunosti implementira”, naveli su iz Evropske komisije u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.04.2024. u 19:42h

Titogradske vijesti, top1

20.04.2024. u 15:19h

Skip to content