Pravno regulisati problem dezinformacija u izbornom procesu

Radio Titograd

24.08.2023, 12:53h

< 1 min

Foto:CDT

Dezinformacione kampanje su u posljednjih nekoliko godina jedno od ključnih
obilježja izbornih procesa u Crnoj Gori. Ove kampanje su služile za narušavanje
reputacije političkih oponenata, produbljivanje društvenih podjela i podizanje tenzija,
marginalizaciju žena i diskriminaciju manjinskih grupa. Dezinformacije dugoročno
utiču na obezvrjeđivanje političke debate zasnovane na činjenicama, podrivaju
povjerenje u izbornu administraciju i izbore kao osnovni institut demokratije.

Brojni univerzalno prihvaćeni standardi za demokratske izbore odnose se i na
dezinformacije, kroz zaštitu prava na informisani izbor, jednakost učesnika izbora,
zaštitu slobode izražavanja i štampe. UN standardi predviđaju da birači/ce moraju
imati slobodu da glasaju bez nepotrebnog uticaja i formiraju mišljenje bez
manipulativnog miješanja bilo koje vrste, i naglašavaju ključnu ulogu slobodnih
medija u prenošenju informacija i ideja između građana/ki i izbornih kandidata/kinja,
bez cenzure ili ograničenja.

Pred Crnom Gorom je da napravi prve korake na ugradnji ovih standarda u svoje
izborno i medijsko zakonodavstvo, posebno vodeći računa da sva buduća
ograničenja i zabrane dezinformacija prođu strogi test člana 19 Međunarodnog pakta
o građanskim i političkim pravima – da budu predviđena zakonom i da budu
neophodna i srazmjerna mjera s obzirom na međunarodne standarde.

Reforma bi, takođe, trebalo da uključi i pozitivne mjere, poput obaveznih edukativnih
kampanja tokom izbornog procesa i podrške za novinarstvo u javnom interesu i
nezavisne mehanizme za provjeru činjenica. Važno bi bilo uvesti obavezu javnim
servisima da emituju sadržaje namijenjene edukaciji građana/ ki i građanki u pogledu
uživanja njihovih demokratskih prava u toku izbornih procesa.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

15:42h

Titogradske vijesti, top2

22.09.2023. u 14:06h

Titogradske vijesti, top2

22.09.2023. u 12:44h

Titogradske vijesti, top2, Uncategorized

22.09.2023. u 11:45h

Titogradske vijesti, top2

22.09.2023. u 11:40h

Skip to content