PRAVILA 0 MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU U TOKU KAMPANJE ZA LOKALNE IZBORE OKTOBAR 2022 NA TITOGRAD RADIJU I PORTALU

Radio Titograd

12.08.2022, 16:19h

3 min

Na osnovu člana 64 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, „Službeni list SRJ”, br. 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, „Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), emiter My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd”, 11.08.2022.godine, donosi

PRAVILA O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU U TOKU KAMPANJE ZA IZBORE ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI CRNE GORE, KOJI ĆE BITI ODRŽANI 23 OKTOBRA 2022 .GODINE

Član 1.

Emiter  My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd” će učesnicima tokom kampanje obezbijediti ravnopravan pristup, bez diskriminacije po bilo kom osnovu i to na način što pravo na plaćeno medijsko predstavljanje kod ovog emitera imaju svi subjekti čije je učešće potvrđeno od strane nadležnog državnog organa za sprovođenje izbornog procesa, a koji podnesu zahtjev za plaćeno medijsko predstavljanje i prihvate uslove shodno važećem cjenovniku.

Član 2.

Emiter će u plaćenom medijskom predstavljanju cijeniti princip prior tempore, što znači da pravo i prednost prvog emitovanja tokom kampanje imaju subjekti koji prvi dostave materijal.

Član 3.

Oblik medijskog predstavljanja kod emitera My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd” može biti isključivo plaćen i biće označen kao takav. Oblik medijskog predstavljanja će biti jasno odvojen od ostalih programskih sadržaja najavnim i odjavnim špicama, odnosno zvukom jasno označen obavještenjem „Plaćeni politički marketing –Lokalni  izbori  oktobar 2022”. Učesnicima u izbornoj kampanji emiter  My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd”. omogućava ravnopravan pristup za medijsko predstavljanje, a sve shodno zahtjevu za plaćeno medijsko predstavljanje prema važećem cjenovniku.

Član 4.

Plaćeno medijsko predstavljanje učesnika izborne kampanje u programu emitera Član 4.  ostvarivaće se: najavom promotivnog skupa; izvještajem sa promotivnog skupa; * spotom ili na drugi zahtjevani način ( video snimkom sa lica mjesta ili skyp uključenjem ) medijskog predstavljanja, u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Emiter će obezbjediti prostor od maksimalno 120 minuta dnevno za plaćeno medijsko predstavljanje za parlamentarne izbore, s tim što je navedeni prostor raspoređen u 24 termina po 5 minuta, pri čemu su dva termina po 5 minuta u istom satu, shodno programskoj šemi. Emiter raspolaže sa 120 minuta prostora dnevno za plaćeno medijsko predstavljanje za parlamentarne izbore, te u slučaju iskorišćenosti cjelokupnog prostora naknadno upućeni zahtjevi se neće realizovati. Emiter će Cjenovnik za plaćeno medijsko predstavljanje učesnika izborne kampanje učiniti javnim.

 

Član 6.

Redosljed emitovanja u blokovima političkog oglašavanja određivaće se na osnovu termina dostave materijala.

Član 7.

Emiter    My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd” će za vrijeme izborne kampanje prilagoditi programsku šemu ovim pravilima. О novoj programskoj šemi, emiter My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd”. će obavijestiti Agenciju za elektronske medijei nadležni Direktorat za portal  u roku od 24 časa.

Član 8.

Ovlašćeni predstavnik podnosioca izborne liste ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor na emitovani programski sadržaj My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd”, zbog kršenja obaveza propisanih članom 55 Zakona о elektronskim medijima i to: poštovanja privatnosti i dostojanstva građana, zaštite integriteta maloljetnih lica, čuvanja snimaka emitovanih sadržaja, davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti, poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja, unapređenja kulture javnog dijaloga i poštovanja jezičkih standarda, upotrebe jezika u radijskim i televizijskim programima.

Član 9.

Lice/Organ koje će biti nadležno za razmatranje prigovora iz prethodnog člana je: Božo Bulatović, Adresa Lička 41 , tel. 020 282 090 , fax 020 282 090, mail: radiotitograd@gmail.com  , Radno vrijeme za neposrednu predaju prigovora: 9h – 15 h radnim danima. Prigovor će se odmah nakon prijema dostaviti Savjetu Agencije za elektronske medije na uvid. Odluka po prigovoru će se donijeti, u pisanoj formi u roku od 24 časa od prijema prigovora.

Član 10.

Emiter My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd” . će uputiti podnosioca da žalbu povodom odluke о prigovoru može podnijeti Savjetu Agencije za elektronske medije.

Član 11.

Emiter My name d.o.o. –Portal i radio  ,, Radio Titograd” . će ova pravila učiniti dostupnim svim učesnicima u izbornoj kampanji i objaviće ih na portalu  www.radiotitograd.me.

Član 12.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljivanja.

 

 

 

 

 

 

Podgorica, 11.08.2022.godine.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

27.09.2022. u 18:34h

Titogradske vijesti, top1

27.09.2022. u 18:20h

Titogradske vijesti, top1

27.09.2022. u 17:47h

Titogradske vijesti, top2

27.09.2022. u 17:39h

Skip to content