Potvrda snažne podrške širenju EU i značaja NATO savezništva

Radio Titograd

25.02.2024, 10:27h

3 min

Foto: Skupština Crne Gore

Poslanici Skupštine Crne Gore, članovi neformalnog multipartisjkog Foruma za dobro upravljanje, Dražen Petrić, Drita Llolla, Amer Smailović i Boris Mugoša, zajedno sa predstavnicima Prijestonice Cetinje, i opština Bar, Plav i Žabljak, boravili su u Madridu, 20-23. februara 2024. godine, u okviru studijske posjete Otvorena uprava i dobro upravljanje.

Posjeta je dio projekta ,,Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori” koji realizuje Međunarodni republikanski institut IRI.

Cilj ove posjete bio je upoznavanje slučajeva uporedne prakse u sprovođenju principa dobrog upravljanja u okviru parlamenta i na lokalnom nivou, a u vezi sa multipartisjkom saradnjom i sprovođenjem inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP).

U okviru posjete sastanci su održani sa poslanicima Parlamenta Španije (Congreso de los diputados), predstavnicima Gradskog vijeća Madrida i Ministarstvom digitalne transformacije i javne uprave.

Sa predsjednikom parlamentarnog Odbora za vanjske poslove, Huan Karlos Ruiz-Boixom razgovarano je o evropskim integracijama Crne Gore i refromama koje se na tom putu sprovode uz nadu da će Crna Gora uskoro biti dio EU porodice.

 

– Potvrđena je snažna podrška širenju EU i značaj NATO savezništva. Predstavljeni su rezultati nakon predsjedavanja Španije Savjetom EU, pogotovo u politikama zelene tranzicije, jačanja socijalne pravde i jedinstva EU – saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Sa predsjednicom parlamentarnog Zajedničkog odbora za koordinaciju i monitoring Strategije za postizanje ciljeva održivog razvoja, Engraciom Rivera Arias razmijenjene su ideje i preporuke za bolju promociju ciljeva održivog razvoja, u kontekstu vrijednosti koje ciljevi predstavljaju i koji su orijentir za javne politike i prije svega programe socijalne podrške, kojima se moraju rukovoditi nosioci odluka bez obzira na brojne izazove koji utiču na uslove u kojima se politike kreiranju.

Primjer uspostavljanja odbora u okviru Parlamenta, koji se bavi ovim pitanjem, ocijenjen je kao snažan pokazatelj političke volje i izgradnje kompletnog institucionalnog okvira ka ispunjavanju Agende 2030.

Primjena vrijednosti OGP-a na lokalnom nivou predstavljeni su u Vijeću Madrida. Predstavljeni su njhovi važni projekti i rezultati na polju transparetnosti i efikasnog pružanja javnih usluga kroz okvir Lokalnih OGP akcionih planova.

– Posebnu pažnju privukli su i uspostavljeni okviri za borbu protiv korupcije i njenu prevenciju, pristup otvorenim podacima, kao i postupak participativnog kreiranja budžeta, otvorenog budžeta i njegove jednostavnije prezentacije građanima, te način uključivanja velikog broja građana u procese odlučivanja i praćenja javnih politika – navedeno je u saopštenju.

Iskustva, rezultate i izazove u uspostavljanju otvorene, odgovorne i prustupačne gradske uprave, predstavili su: María Pía Junquera Temprano, generalna direktorica za građansku participaciju, Ángela Pérez Brunete, generalna direktorica za transparentnost i kvalitet, Luis Rodriguez Vega, šef servisa za inovacije i participaciju, Karlos Granados, direktor madridske Kancelarije za borbu protiv korupcije i prevara, Fernando de Pablo Madrid, generalni direktor Digitalne kanelarije Vijeća Madrida.

Lazaro Tunjon, generalni direktor otvorene uprave u Ministarstvu digitalne tarnsformacije i javne uprave, je vrlo detaljno predstavio proces ko-kreacije nacionalnih OGP akcionih planova, rad Multisektorskog foruma, kao i pravce budućeg djelovanja Španije u okviru OGP zajednice, i to u ulozi ko-predsjedjedavajuće zemlje u Upravnom odboru OGP-a.

Međupartijski forum za dobro upravljanje, osim uloge zagovaranja primjene principa dobrog upravljanja u donošenju zakona, kroz inkluzivno kreiranje politika usmjerenih na rješavanje potreba građana i izgradnju politika zasnovanih na dokazima, imaće i ulogu zagovaranja interesa lokalnih samouprava na parlamentarnom nivou.

 

Izvor:Pobjeda

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 10:56h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 10:38h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 09:53h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 07:57h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 07:54h

Skip to content