Potpis olovkom odlazi u istoriju?

Radio Titograd

18.12.2017, 00:00h

< 1 min

U poslovnom svijetu standard u elektronskoj komunikaciji postaje razmjena podataka, dokumenata, mejlova koji su potpisani digitalnim sertifikatom (kvalifikovanim elektronskim potpisom).

Crna Gora ne zaostaje mnogo, pa već imamo široku upotrebu elektronskog potpisa u zdravstvu, obrazovanju, poreskoj politici, javnim nabavkama i slično.

Elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao i svojeručni potpis i pečat u odnosu na podatke u papirnom obliku i prihvatljiv je kao dokazno sredstvo u postupcima pred nadležnim državnim organima i organima lokalne samouprave.

Zakon

Kako je regulisano dobijanje elektronskog potpisa i za šta se može koristiti objasnila je generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost Milica Janković.

''Dobijanje elektronskog potpisa je regulisano Zakonom o elektronskom potpisu, koji je u posljednjih 12 godina usklađivan sa pravnom legislativom Evropske unije, a od maja ove godine je na snazi Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu koji je usklađen sa EIDAS uredbom o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja u elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu. Elektronski potpis kao skup podataka u elektronskom obliku, koji je logički povezan sa elektronskim dokumentom, služi za potpis, elektronsku identifikaciju potpisnika i provjeru vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta'' – kazala je Janković.

Kako je dodala, na formiranje cijene digitalnog sertifikata, svakako, utiče konkurentnost u oblasti izdavanja sertifikata.

''Ministarstvo preporučuje da se cijena usluga sertifikovanja prilagodi kako bi se podstakla masovnija upotreba elektronskog potpisa. Trenutno u Crnoj Gori postoje dva sertifikaciona tijela – GOV.CA za potrebe izdavanja sertifikata organima državne uprave i Pošta CA koja izdaje digitalne sertifikate za građane i privredu, po cijeni od 110 eura. Oba tijela izdaju sertifikate sa rokom važenja tri godine. Postoji interesovanje da se davanjem usluga sertifikovanja za elektronske transakcije, osim Pošte, bave i ostali subjekti, koji ispune zakonske uslove'' – istakla je ona.

izvor: antena M

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 13:29h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 13:24h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 11:21h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 10:54h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 10:51h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 08:59h

Skip to content