Pomažu sudu da čuje glas djeteta

Radio Titograd

17.12.2023, 08:28h

2 min

Foto:RTCG

Crnogorski osnovni sudovi su za godinu u 44 predmeta angažovali 16 osoba koje su obučene da pruže stručnu pomoć i podršku djeci u sudskim postupcima i tako pomognu sudijama da čuju autentično mišljenje mališana koji zbog porodičnih odnosa dođu u situaciju da budu saslušani na sudu.

U dokumentu pod nazivom Izvještaj o primjeni instituta “„Lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima“ koji je sačinjen za period od godinu dana ocijenjeno je da ove osobe imaju nemjerljiv značaj.

Pojašnjavaju da Lice za podršku angažuje sud kada procijeni da je intezitet konflikta između roditelja toliko jak da bi dijete u postupku moglo da iznese svoje mišljenje, a da to ne utiče štetno za njegov psihofizički razvoj.

Istaknuto je da je Osnovni sud u Podgorici u najvećem broju predmeta – 16 – angažovao Lice za podršku, što čini 36,36 odsto od ukupnog broja predmeta

“Posmatrano u odnosu na prethodni izvještajni period u kojem su u porodično – pravnim sporovima sudije ovog suda angažovale Lice za podršku u osam predmeta, primjetna je znatno veća praktična zastupljenost i primjena ovog instituta”, navodi se u dokumentu.

Poslije Podgorice, ovi stručnjaci, najviše su bili angažovani u Kotoru, u 14 predmeta, u Danilovradu četiri predmeta, u Baru u tri, Bijelom Polju i Rožajama po dva predmeta i u Beranama, Plavu i Pljevljima u po jednom predmetu.

“Lica za podršku brinu o najboljem interesu djeteta i kroz rad sa djecom dolaze do njihovih autentičnih mišljenja. Na taj način pomažu sudu da, sa jedne strane, čuje glas djeteta i sa druge strane, omogućava sudu da dijete ne izlaže dodatnom stresu i saslušanju u sudnici, kao što je to ranije bio slučaj dok ovaj institut nije postojao”, istaknuto je u dokumentu.

Ovaj institut je, iako skoro oformljen jako koristan, ocijenjuju iz Ministarstva pravde i navode da potvrdu za to nalaze u izjavama advokata i sudija koji su bili uključeni u sudske procese u kojima su saslušavana djeca.

“Angažovanjem Lica za podršku omogućava se utvrđivanje autentičnog mišljenja djeteta, što je od velikog značaja u postupcima u kojima se odlučuje o vršenju roditeljskog prava, naročito u situacijama kada ima indicija da je dijete instruirano i da je predmet manipulacije roditelja. Ocijenili su da u takvim slučajevima izvještaj Lica za podršku omogućava sudiji da sazna mišljenje djeteta, što je od značaja za pravilnu procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta i donošenje pravilne odluke”, navodi se u dokumentu.

Predloženo je da ta Lica za podršku budu više uključena u sudske procese.

“Prvenstveno je važno da sudovi prepoznaju važnost uloge koju dijete ima u porodično pravnim sporovima, a time i postavljanje Lica za podršku kako bi se pravo dijeteta na učešće u postupku ostvarilo u punoj mjeri. Kada je u pitanju praćenje praktične primjene ovog instituta, novi Informacioni sistem pravosuđa, koji je u fazi izrade, sadržaće sve relevantne podatke o predmetima iz porodično-pravnih odnosa, pa i podatke o angažovanju Lica za podršku, što će omogućiti cjelovito praćenje njegove primjene”, ističu u dokumentu.

Jedna od preporuka je da u narednom periodu ove osobe budu više angažovane i da budu ravnomjerno zastupljene u specifičnim predmetima gdje su uključena i djeca.

Smatraju da je neophodno raditi i edukaciju sudija ali i socijalnih radnika i advokata u vezi sa primjenom instituta Lice za podršku djetetu.

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.05.2024. u 19:15h

Sport, top2

24.05.2024. u 19:07h

Titogradske vijesti, top2

24.05.2024. u 17:17h

Skip to content