Položeno 14 karanfila na spomenik Dragana Kovačevića: Njegova žrtva služi na čast slobodarskoj Crnoj Gori

Radio Titograd

13.06.2024, 11:40h

3 min

FOTO: UBNOR i antifašisti Nikšića

 

UBNOR i antifašisti Nikšića su danas u dvorištu Javne ustanove vrtića “Dragan Kovačević” položili na Draganov spomenik 14 karanfila, jer je toliko godina imao kada je poginuo na Sutjesci, prije 81 godinu na današnji dan kao kurir kod svog strica legendarnog komandanta Save Kovačevića.

Uspomene na njega i njegove najbliže evocirala je Sonja Nikčević, član Predsjedništva UBNOR-a i antifašista Nikšića.

“Danas je tačno osamdeset jedna godina od kada je u bici na Sutjesci u četrnaestoj godini poginuo Dragan Kovačević čije ime nosi ova vaspitno obrazovna ustanova. UBNOR i antifašisti Nikšića njeguju antifašizam kao jednu od najvećih civilizacijskih vrijednosti. Istorija i sudbina porodice Kovačević iz Nudola iz koje je i Dragan potekao, su trijumf junaštva i ljubavi prema otadžbini. Njihova požrtvovanost za slobodu nije poznavala granice, a žrtva koju su podnijeli i žrtve koje su dali služi na čast i njima i slobodarskoj Crnoj Gori”, kazala je Nikčević.

Bitka na Sutjesci juna 1943. godine je, ističe ona, bila odlučujuća bitka pete neprijateljske ofenzive.

“Jedinice NOVJ vodile su ogorčene borbe od 27. maja do 15. juna da bi probile neprijateljski obruč. Do 31. maja je sedam brigada prikupljeno na prostoru između Pive i Sutjeske. Prvi pokušaji, 5. i 7. juna, da se front neprijatelja probije u donjem toku Sutjeske, nisu uspeli. Proboj preko nabujale Sutjeske, u njenom srednjem toku, kod Tjentišta, izvršila je 1. proleterska divizija. 10. juna, u ranim jutarnjim satima, Prva proleterska divizija je razbila i probila neprijateljski obruč na Sutjesci”, navodi Nikčević.

Uspeh 1. proleterske divizije 10. juna bio je, ukazuje ona, od presudnog značaja za čitav ishod tridesetodnevne bitke na Sutjesci.

FOTO: UBNOR i antifašisti Nikšića

“Njenim prodorom kroz Zelengoru ka Jahorini bio je osujećen neprijateljski plan okruženja i uništenja glavne operativne grupe, i stvoreni su uslovi za izvlačenje svih ostalih partizanskih snaga. Naredne noći Sutjesku je prešao i Vrhovni štab sa 2. proleterskom divizijom. Ostala je odsječena 3. divizija pod komandom Save Kovačevića zajedno s ranjenicima. Boreći se do kraja za spas ranjenika Sava 13 juna naređuje proboj iz obruča. U tom proboju gotovo polovina njenog sastava je izginula, dok je oko hiljadu boraca i starješina, u manjim ili većim grupama uspjelo da se probije na Zelengoru i dalje za glavninom ili natrag preko Sutjeske  u Crnu Goru i Sandžak. Sa njima se probio i izvestan broj ranjenika, dok je glavnina stradala, jer su tog i narednih dana nemački vojnici u dolini Sutjeske pobili preko hiljadu nemoćnih ranjenika i bolesnika”, kazala je Nikčević.

Od ukupno 22.148 partizanskih boraca, koliko je učestvovalo u bici na Sutjesci, njih 258 je odlikovano Ordenom narodnog heroja, kao i 16 partizanskih brigada koje su se posebno istakle u bici. Od 7.454 poginulih boraca njih 45 je proglašeno za narodne heroje.

“Na Sutjesci je učestvovalo sedam članova porodice Kovačević od kojih je četvoro poginulo a tri generacije Kovačevića sustigle su jedna drugu da u slavnoj bici na Sutjesci izginu 13. juna 1943. godine – otac Blagoje, njegovi sinovi Janko i Sava i unuk Dragan. Tako je zavšen životni put ovog dječaka kome je rat uzeo život, a život mu nije dozvolio čak ni oca da upozna. Naime njegov otac Nikola, koji je bio jedan od osnivača KP u Crnoj Gori, morao je malo prije njegovog rođenja da  kao prekaljeni partijski radnik ode u Moskvu  1928. godine, a kasnije po zadatku prelazi u Ameriku pa zatim u Kanadu, da bi tek poslije oslobođenja došao u Jugoslaviju, tako da nikad nije mogao upoznati svoga sina Dragana”, navodi Nikčević.

UBNOR i antifašisti Nikšića, poručuje ona, ostaju posvećeni očuvanju najvećih slobodarskih i antifašističkih tekovina, njegovanju tradicije i uzdizanju  vrijednosti koje će učiti mlade naraštaje kako se ide stazama slobode.

Djeca iz vrtića na početku programa otpjevala su Himnu Crne Gore, a na kraju pjesmu Đorđija Balaševića “Računajte na nas” i izrecitovali pjesme posveće Draganu Kovačeviću.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:27h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:17h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:14h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

15.07.2024. u 05:11h

Sport, Titogradske vijesti, top2,

05:07h

Sport, Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 18:46h

Sport, Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 18:43h

Titogradske vijesti, top2

14.07.2024. u 18:38h

Skip to content