Početak kampanje “Glasaj slobodno”

Radio Titograd

26.02.2023, 10:36h

2 min

Foto:CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pokreće kampanju “Glasaj slobodno” kako bi
promovisali neprikosnoveno pravo građana/ki na slobodan politički izbor.
Kao i godinama unazad, cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da
glasaju po svom ubjeđenju, te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima
utiče na njihov izbor.
Svakodnevno ćemo podsjećati državne organe da je njihov zadatak da u okviru
svojih nadležnosti štite slobodu izbora građana.
Građane/ke ćemo porukama u kampanji podsjetiti da je moć u njihovim rukama, da
su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga kod žele, bez obzira
na pritiske i ucjene. Niko ne može znati niti provjeriti za koga su birači glasali!
Pozivamo građane i građanke da se priključe našoj izbornoj zajednici i da podijele
ključne poruke naše kampanje na svojim društvenim mrežama kako bi ohrabrili
birače da se odupru eventualnim pritiscima i ucjenama. Pozivamo i medijske kuće,
NVO i učesnike u izborima da nam pomognu da poruke u kampanji “Glasaj
slobodno!” dođu do što većeg broja ljudi.

Takođe, pozivamo i sve one koji smatraju da su im ugrožena vitalna prava u toku
izbornog procesa ili one koji imaju dokaze o slučajevima zloupotreba u izbornom
procesu da nam se jave na e-mail cdt@cdtmn.org ili putem naših društvenih mreža.

Pozivamo i nadležne državne organe da kroz svoje kanale komunikacije i javne
nastupe ohrabre građane/ke da im prijave sve eventualne slučajeve ugrožavanja
biračkih i/ili građanskih prava. Očekujemo aktivnu ulogu u ovom pravcu od strane
Ustavnog suda (odmah nakon izbora nedostajućih sudija), tužilaštva, Ministarstva
unutrašnjih poslova, Uprave policije, Državne izborne komisije, Zaštitnika ljudskih
prava i sloboda i svih učesnika u političkoj utakmici.
U okviru kampanje biće pripremljeno i osam promotivnih spotova sa porukama koje
treba da motivišu građane/ke da slobodno izraze svoju volju na predstojećim
izborima.
Ključne poruke kampanje su #bezkupovine, #bezucjena, #bezunistavanja,
#jednomiusvojeime, #bezprljavognovca i #državnonijepartijsko koje u stvari
predstavljaju suštinu zakonskih odredbi koje tretiraju krivična djela protiv izbornih
prava.
Milena Gvozdenović, zamjenica programske direktorice CDT-a

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 20:54h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 19:26h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 19:16h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 18:55h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 18:49h

Skip to content