PKCG-Treća nacionalna DigNest konferencija

Radio Titograd

17.10.2023, 08:54h

< 1 min

Foto:PKCG

 

Univerzitet Donja Gorica, kao koordinator projekta DigNest, koji se finansira od strane
Evropske unije kroz program Erasmus +, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore
organizovao je Treću nacionalnu konferenciju na temu: Digitizacija tokom i nakon pandemije
COVID 19.

Na Konferenciji su pored predstavnika projektnih partnera učestvovali i predstavnici mikro,
malih i srednjih preduzeća s naglaskom na sektore IT, poljoprivrede i zdravstvenog turizma.

Konferenciju je otvorila prof. dr Ivana Ognjanović koja je istakla značaj ovog projekta,
podsjećajući da je njegov cilj podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i
ojačati njihovu saradnju sa vodećim preduzećima na tržištu. Primarni fokus je maksimiziranje
koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima poljoprivrede i zdravstva,
istovremeno osiguravajući da se diplomci, budući stručnjaci i radna snaga uspješno prilagode
digitalnom dobu. Saradnja i umrežavanje su od suštinskog značaja kako bi osigurali da se
samo najbolje prakse izvoze u druge regione, dok se istovremeno uvozi neophodna stručnost,
kako bi se podstakao rast efikasnog i inovativnog ekosistema.

Poseban naglasak je stavljen na promjene koje su nastale kao posledica pandemije COVID-
19, koja je pitanje digitizacije i dogitalne transformacije stavila visoko na listu prioriteta ne
samo u zemljama obuhvaćenim projektom, već i čitavom svijetu.

Konferencija je kroz dva bloka prezentacija obuhvatila pitanja; Digitizacija u obrazovanju i
Digitalno unaprijeđene inovacije.

Na Konferenciji je od starne Privredne komore Crne Gore predstavljen i projekat PHASE
(Program CBC Interreg Italija – Albanija – Crna Gora).

Kao nastavak projektnih aktivnosti, tokom trajanja Konferencije o ekonomiji Montenegro
2023, 11. i 12. oktobra realizovane su aktivnosti usmjerene na promociju DigNest projekta.
Svi zainteresovani učesnici pomenute Konferencije, njih oko 300 imali su priliku da
razgovaraju sa koordinatorima, kao i crnogorskim i partnerima EU koji implementiraju ovaj
projekat.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 08:01h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:58h

Titogradske vijesti, top2

22.02.2024. u 07:38h

Skip to content