PIR traži da Ustavni sud poništi kandidaturu Đukanovića

Radio Titograd

28.02.2023, 18:34h

2 min

Partija penzionera, invalida i restitucije (PIR) predala je Ustavnom sudu zahtjevu kome traže da se poništi odluka Državne izborne komisije (DIK) o prihvatanju kandidature Milo Đukanovića za predsjedničke izbore, zakazane za 19. mart.

-Odlukom Državne izborne komisije -DIK-a, da prihvati kandidaturu Mila Đukanovića da po treći put može biti kandidat odnosno predsjednik Crne Gore, grubo je povrijeđen član 97. stav 2. Ustava Crne Gore,koji glasi:”Isto lice može biti predsjednik Crne Gore najviše dva puta “.Ova odredba Ustava je jasna pravniku i laiku da joj tumač ne treba- navode u saopštenju PIR-a koje potpisuje Momo Joksimović.

Dodajud a je odluka Ustavnog suda CG iz 2013.godine, kojom se kaže da Crna Gora od 2007.godine gaji pravni diskonuitet, je pogrešna i nakaradna, besmislena i nelogična i pravno neodrživa.

-Ovakva Odluka Ustavnog suda je i pravno i politički neodrživa, gdje se može vidjeti partijska pripadnost sudija Ustavnog suda, koji su ponizili i Ustavni sud kao najvišu pravnu istancu i pravni poredak Crne Gore. Sudije Ustavnog suda koji su glasali za takvu odluku ne zaslužuju ni da kvaku dohvate od vrata Ustavnog suda- smatraju oni.

Prema njihovim riječima, U prilog tome govore sledeće činjenice koje se ne mogu smatrati simboličkim već pravno valjanim, kao:

-Kontinuitet skupštinskih saziva Crne Gore se računa od 1905.godine, od donošenja prvog crnogorskog ustava i prvog parlamentarnog saziva Crne Gore, na šta upućuju brojne činjenice i dokumenta kao i fotografije predsjednika Skupštne Crne Gore, koji se nalaze u holu Skupštine, gdje se računa i da je prvi predsjednik crnogorskog parlamenta Šako Petrović.

Zar to nije pravni kontinuitet.

-Sazivi crnogorskih vlada se takođe računaju od formiranja prve crnogorske vlade prije sto i više godina, pa se kaže da je ovo 43 Vlda Crne Gore. Zar to nije pravni kontinuitet.

-Prvi predsjednički izbori u Crnoj Gori su održani 1990.godine, kada je izabran prvi predsjednik Crne Gore Momir Bulatović.

-Ustavni Zakon za sprovođenje Ustava Crne Gore, član 2 glasi:

“Organi vlasti u Crnoj Gori i drugi državni organi, organizacije i službe i organi lokalne samouprave nastavljaju sa radom do isteka vremena na koje su birani, u okviru prava i dužnosti utvrđenih Ustavom, ako ovim zakonom nije drugačije određeno “.

-Dakle i ova zakonska odredba jasno govori da organi državne vlasti i lokalne smouprave nastavljaju da rade nakon održanog referenduma i usvajanja Ustava iz 2007.godine.Zar to nije pravni kontinuitet. Crna Gora kao država nije nastala referendumom i ustavom 2006 i 2007.godine, nego mnogo godina i vjekova prije. I nadasve, Milo Đukanović je najviša štetočinja i elementarna nepogoda koja je mogla zadesiti Crnu Goru u njenom istorijskom trajanju, te se njegova kandidatura nije trebala privatiti. Naime, protiv Đukanovića je podnešeno na desetine krivični prijava. Da smo imali profesionalno, nezavisno i slobodno tužilaštvo, Đukanović bi davno bio procesuiran, što neznači da uskoro neće biti- poručuju u saopštenju i dodaju:” Tražimo da Ustavni sud Crne Gore, poništi Odluku DIK-a o prihvatanju kandodature Mila Đukanovića za predsjednika Crne Gore, što je u interesu Crne Gore i njeni građana”.

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 23:01h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 22:57h

Sport, top2

25.03.2023. u 22:53h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 22:06h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 21:48h

Titogradske vijesti, top2

25.03.2023. u 21:41h

Skip to content