Pavličić: COVID propusnice dovele do poboljšanja epidemiološke situacije

Radio Titograd

25.12.2021, 11:53h

3 min

Foto:MINA

Prema njenim riječima, države su koristile vakcinalne programe i zdravstvene propusnice kao jedan od ključnih instrumenata u arsenalu brojnih mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa.

Pavličič je kazala da potvrda o vakcinaciji i kovid propusnice, kod skoro svih članica Evropske unije i većine država Evrope, uvode takozvano 3G pravilo, koje u sebi objedinjuje tri izbora – vakcinaciju, PCR testiranje ili dokaz o preležanom koronavirusu.

“U svim državama zajedničko je da je navedeno pravilo dovelo do poboljšanja cjelokupne epidemiološke situacije i smanjenja broja zaraženih na dnevnom nivou”, kazala je Pavličić agenciji MINA.

Ona je istakla da se praksa Evropskog suda, u pogledu zaštite ljudskih prava i sloboda u doba zdravstvene krize, konstantno razvija, uz veliki broj zaprimljenih predstavki koje su trenutno pred sudom.

“Prilikom donošenja odluke, sud će razmatrati da li su mjere, kojima se zadire u temeljna ljudska prava, a koje se odnose na uvođenje digitalne kovid potvrde ili obavezne vakcinacije, proporcionalne legitimnim ciljevima kojima je težila država”, kazala je Pavličić.

Prilikom donošenja odluke, kako je pojasnila, Evropski sud utvrđuje da li je tužena država radila na rješavanju „hitne društvene potrebe za zaštitom ličnog i javnog zdravlja“.

Pavličić je rekla da su da zdravstvene i ekonomske posljedice pandemije reflektovale na aspekt individualnih ljudskih prava.

“U fokusu rada državnih organa zemalja širom svijeta našli su se zdravlje i životi građana, što je dovelo do preduzimanja mjera hitnog karaktera, kako bi države ispunile svoje pozitivne obaveze”, kazala je Pavličić.

Te obaveze, kako je pojasnila, prevashodno se odnose na obezbjeđivanje sigurnog i stabilnog javnog zdravlja i otklanjanje opasnosti koje prijete širenjem koronavirusa.

Ona je navela da je Evropski sud razmatrao određeni broj kolektivnih i pojedinačnih predstavki u vezi sa zaštitom ljudskih prava i osnovnih sloboda u doba trenutne zdravstvene krize.

“Sud, prilikom razmatranja pravne situacije vezane za pandemiju, ima jedinstven stav da su nastupile nesagledive posljedice po zdravlje ljudi, funkcionisanje države i života uopšte i da je takva situacija okarakterisana kao izuzetno nepredvidljiva”, istakla je Pavličić.

Ona je kazala da taj stav i standard suda nije donijet ad hok /ad hoc/, već da je zasnovan na naučnim i medicinskim dokumentima, koja su rezultat istraživanja sa najprestižnijih medicinskih instituta.

“Svaka pritužba koja je pristigla ili treba da pristigne, isključivo će se tumačiti i razmatrati kroz princip sagledavanja vanredne situacije, koja je definisana kao izuzetno nepredvidiva”, istakla je Pavličić.

Govoreći o pravnom statusu kovid potvrda, ona je podsjetila na obavezu države da zaštiti javno zdravlje.

“Visoke strane ugovornice su dužne uspostaviti pravičnu ravnotežu između pozitivne obaveze da zaštite zdravlje, bezbjednost i dobrobit svojih državljana i negativne obaveze da se uzdrže od nesrazmjernog ograničavanja sloboda”, rekla je Pavličić.

Ona je istakla da to znači da, prilikom propisivanja svih mjera, državni organi moraju voditi računa o njihovoj prikladnosti, nužnosti i srazmjernosti.

Ona je navela da je Evropski sud kao neprihvatljive odbacio predstavke 700 pripadnika vatrogasnih jedinica Francuske i sindikata medicinskog osoblja iz Grčke.

“Sud je zaključio da je miješanje u prava podnosilaca predstavki bilo u skladu sa važećim zakonima tužene države, jer se težilo legitimnom cilju, tačnije zaštiti od bolesti koje mogu uzrokovati ozbiljne rizike po zdravlje građana”, rekla je Pavličić.

Ona je navela da, prilikom procjene nužnosti miješanja u pravo podnosilaca predstavki, standard Evropskog suda je da pitanje politike zdravstvene zaštite potpada pod polje procjene nacionalnih vlasti.

Stav suda je, kako je dodala, da države uživaju široko polje procjene u slučajevima kada je potrebno uspostaviti balans između suprotstavljenih privatnih i javnih interesa.

Pavličić je podsjetila na odluku predsjednika Evropskog suda pravde u Luksemburgu, koji je odbio zahtjev za obustavom uslovljavanja ulaska u zgrade Parlamenta u Briselu, Strazburu i Luksemburgu.

Kada je riječ o praksi u okruženju, ona je pomenula odluku Ustavnog suda Hrvatske, u kojoj se navodi da je Stožer Republike Hrvatske donio zakonito sve propisane mjere za nadzor nad pandemijom.

“Ovlašćeni donosilac dužan je da donese mjeru za koju ocijeni da je najmanje restriktivna a da, pritom jednako djelotvorno štiti javno zdravlje od koronavisusa”, kazala je Pavličić.

Ona je apelovala na građane da ličnim primjerom pokažu odgovornost i solidarnost, kako prema sebi, tako i prema drugima, tako što će vjerovati nauci i struci i vakcinisati se.

“Moja poruka je da, bez ograničenja, budemo ujedinjeni i složni i otkažemo predstojeće događaje koji sa sobom nose epidemiološki rizik, jer je svakako to bolje, nego da otkažemo naše živote”, poručila je Pavličić.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii1WN21A0t4

Izvor:Pobjeda

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:55h

Sport, Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:43h

Sport, Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:29h

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 23:21h

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 22:45h

Titogradske vijesti, top2

22.05.2022. u 22:19h

Skip to content