Ovolike su naknade popisivača, instruktora, popisne komisije

Radio Titograd

17.11.2023, 10:16h

2 min

Foto:CDM

Vlada je juče u skupštinsku proceduru predala izmjene i dopune Zakon o popisu stanovništva, kojim, između ostalog, kako je juče kazao premijer Milojko Spajić, popisivačke naknade mogu dostići i do 1.000 eura. Za popis stanovništva, domaćinstva i stanova Vlada izdvaja preko 6,5 miliona eura.

Tako predsjedniku, članu popisne komisije i popisivaču pripada dnevnica za obuku od 18 eura po danu, kao i 15 eura naknade za troškove mobilne telefonije.

Takođe, predsjedniku i članu popisne komisije pripada naknada u visini jedne i po prosječne zarade za rad u komisiji.

Šta dobija instruktor

Instruktoru pripada naknada za rad u visini od 100 eura.

Takođe, za pregled i kontrolu ispravno popisnih upitnika instruktor će dobijati, zavisno o kojim listićima je riječ, od 0,20 do 0,40 eura.

Dobija i dnevnicu za kontrolu obilaska popisnog kruga prije popisivanja -18 eura po danu, kao i naknadu za putne troškove do 15 eura po danu.

Šta dobija popisivač

Popisivač za ispravno popunjene upitnike dobija od 0,8 do 2,5 eura po upitniku.

Takođe dobija naknadu za popisivanje od 75 eura ako je područje u kojem se vrši popisivanje udaljeno, odnosno nepristupačno i ako u tom području živi do 50 osoba.

Takođe mu pripada dnevnica za kontrolu obilaska popisnog kruga prije popisivanja -18 eura, kao i naknada za putne troškove od 15 eura po danu.

Šta dobija popisna komisija

Popisnoj komisiji pripadaju troškovi koji nastaju prilikom organizacije i pripreme popisnih aktivnosti-5o eura po danu, kao i troškovi fiksne telefonije i interneta popisne komisije u iznosu od 100 eura.

Takođe će za angažovanje dodatnih stručnih lica za obavljanje pojedinih zadataka dobiti 18 eura po danu.

Za angažovanje lica za pakovanje fascikli dobiće 0,7o eura po fascikli za formiranje mekih fascikli za obuku, odnosno 1,5 eura po fascikli za formiranje tvrdih fascikli za svaki popisni krug.

Planirano je da popis počne 30. novembra i da traje 15 dana.

Slađana Đukanović

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

19.06.2024. u 17:21h

Titogradske vijesti, top2

19.06.2024. u 13:07h

Titogradske vijesti, top2

19.06.2024. u 12:52h

Skip to content