“Ove godine ćemo evidentirati 2,5 miliona turista”

Radio Titograd

01.09.2019, 00:00h

4 min

YouTube Screenshot

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović kazao je da je za prvih šest mjeseci zabilježeno 144.294 turista više i 506.538 noćenja više nego u prvoj polovini prošle godine u kolektivnom i privatnom smještaju.

“Imajući u vidu da se u prvih šest mjeseci ostvari manje od 30 odsto ukupnog turističkog prometa na nivou godine za očekivati je da ove godine evidentiramo do 2,5 miliona turista i više od 14 miliona noćenja” – kazaao je Davidović pobjedi. 

Govoreći o turističkoj sezoni imao je, kaže, prilike da čuje komentare da je gostiju manje, da je privatni smještaj podbacio, ali zvanični podaci govore drugačije. Oni govore da nije bilo čak pada gostiju ni u maju kada su vremenske prilike bile nepovoljne.

“Ono što mi analiziramo u Ministarstvu su podaci i oni ne govore da je sezona loša. Šta više govore o tome da će ovo da bude još jedna rekordna turistička godina, što baziramo na činjenicama” – kazao je Davidović. 

Što se tiče prihoda, uvjereni su na osnovu statistike i do sada obrađenih podataka da ćemo ove godine sigurno ostvariti do 1,15 milijardu prihoda što je više nego prošle godine. Što se tiče postsezone i tu su najave dobre.

“Imao sam kontakte sa najvećim hotelijerima i po svim najavama koje oni imaju septembar je jako dobar, najave za oktobar su jako dobre, pa očekujemo da će i tu biti pozitivini rezultati – kazao je Davidović.

Što se tiče kolektivnog smještaja, on navodi podatke da je za sedam mjeseci bilo 693.066 ili 108,122 turista više nego što je u crnogorskim hotelima bilo u prvih sedam mjeseci prošle godine.

“Ukupno je bilo noćenja 2.460.571 što je više 216.229 nego u prvih sedam mjeseci prošle godine. Očekujemo da do kraja godine evidentiramo do 1,25 miliona turista u hotelima koji će ostvariti više od 4,5 miliona noćenja što će biti rekordan rezultat” – kazao je Davidović.

I podaci iz Aerodroma Crne Gore govore da se radi o pozitivnim rezultatima. Aerodromi su opslužili 1.808.488 putnika ili osam dosto (oko 132.000 putnika) više nego u istom periodu prošle godine.

Terminal 2 u Tivtu opslužio je u kratkom roku preko 80.000 putnika. Regionalni vodovod je isporučio 6,4 odsto više vode nego u istom periodu prošle godine. Što se tiče boravišne takse i tu se bilježe rekordi.

“Prihodi od boravišne takse koji su naplaćeni zaključno sa 28. avgustom iznose 6.793.803 eura što predstavlja povećanje od 20,67 odsto u odnosu na isti period prethodne godine ili više od 1,1 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine. Da taj podatak stavimo u kontekst to je gotovo isti iznos koji je naplaćen čitave 2017. godine” – ističe Davidović koji navodi da nije bilo pada ni u maju kada su vremenske prilike bile nepovoljne. 

“Tada smo čak prvi put zabilježili 100.000 stranih turista u crnogorskim hotelima iako je vrijeme bilo loše. Paralelno sa tim podaci Poreske uprave za primorske opštine pokazuju rast u maju, junu i julu između 4,5 i 5 miliona mjesečno naplate poreza u primorskim opštinama u kojim je prevashodna ekonomska aktivnost turizam” – kazao je Davidović.

Moguće je, prema njegovim riječima, da su postojali neki izazovi u julu, međutim pogledaće koji su to segmenti u tržištima i u kom periodu je to trajalo. 

“Naravno, turističku sezonu posmatramo na mjesečnom kvartalnom i godišnjem nivou i tu su podaci pozitivni izuzetno” – kazao je Davidović.

Veliki im je problem i nelegalni privatni smještaj na kojem detaljno rade.

“Prošle godine godine ozbiljno smo radili sa lokalnim samoupravama u vezi izdavanja odobrenja za rad do evidentiranja gostiju što rade lokalne turističke organizacije. Podaci govore da se napravio ozbiljan pomak jer smo prošle godine imali između osam do devet procenata rast evidentiranih noćenja, sa druge strane imali smo rast naplaćene boravišne takse koji je bio oko 17 odsto. Ove godine imamo da je u kontinuitetu rast naplate boravišne takse oko 20 odsto” – kazao je Davidović. 

On navodi da se kontinuirano bave privatnm smještajem.

“Cijelo ljeto smo to radili. Razgovaramo sa svim stejkholderima, imali smo razgovore sa lokalnim inspekcijskim organima koji su nadležni za to. Tu smo imali značajne pomake u pojedinim opštinama. Izuzetno pozitivne rezultate je ostvario Ulcinj, gdje smo imali dobru saradnju lokalne turističke organizacije sa predstavnicima Uprave policije. Tako je u Ulcinju prošlog petka bilo prijavljeno četiri puta više gostiju nego u istom periodu prošle godine” – tvrdi Davidović. 

Nelegalni privatni smještaj ostaje, kaže, izazov.

“On nije izazov samo sa aspekta gubljenja budžetskih sredstava na lokalnom i državnom nivou. Prihodi boravišne takse su nam važni za promociju i za standardizaciju crnogorskog turističkog proizvoda” – kazao je Davidović.

Nemaju, tvrdi, sistemskog sagovornika kada je ovaj problem u pitanju pa su ponudili program podsticajnih mjera kako bi se u opštinama organizovala udruženja legalnih izdavalaca privatnih smještaja koji bi onda bili adekvatni i sa kojima bi mogli da vode razgovore i da rade na tome da se taj problem svede na najmanju moguću mjeru.

“Do sada se niko nije prijavio. Obavijestili smo sve opštine o tome i lokalne turističke organizacije i pozvali da organizuju udruženja jer mislimo da je to značajno” – kazao je Davidović. 

I Ĺ›ever, kako ističe, ove godine bilježi izuzetno dobru poĹ›ećenost.

“Govorimo o dvocifrenim stopama rasta. Izazov je sličan kada je privatni smještaj u pitanju kao i na jugu, samo što je tamo mnogo obimniji. Ono što nam pričinjava zadovoljstvo jeste činjenica da su naše aktivnosti na informisanju, registraciji ljudi rezultirale time da imamo 100-ak seoskih domaćinstava na sjeveru što je pet puta veći broj nego prije 18 mjeseci. To nam je značajan i poseban segment prodaje. Najave za postsezonu su dobre, tako da mi očekujemo da će i na sjeveru ova godina takođe biti rekordna” – naglašava Davidović.

Što se tiče tržišta sa kojih dolaze turisti, ove godine došlo je, kaže, do pomjeranja tako da sa zapadnih tržišta bilježimo dvocifrene stope rasta.

 – Čak je u jednom trenutku Njemačka bilježila trocifrene stope rasta u odnosu na isti period prošle godine, što je jako dobro jer su to gosti koji dolaze sa potentnih tržišta. Njihova platežna moć je mnogo veća i samim tim njihova očekivanja su veća što je dobro jer smo svi svjesni da crnogorski turistički proizvod mora da se standardizuje još više. Moramo da garantujemo turistima koji dolaze, da usluge koje su platili dobijaju na način kako im je predstavljeno ” – istakao je Davidović.

 

 

 

Izvor:antenam.net

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

15:15h

Skip to content