Otvorene liste kao lijek za partitokratiju

Radio Titograd

06.11.2023, 11:05h

2 min

Foto:CDT

Građani/ke smatraju da bi uvođenjem otvorenih lista političari konačno počeli da rade u
javnom, a ne partijskom interesu.

To je jedan od zaključaka Skupštine građana/ki koju su CDT i CEDEM juče organizovali u
okviru projekta „Inkluzivni dijalog za napredak društva“ koji finansira Delegacija Evropske
unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Skupština građana/ki ima za cilj da građankama i građanima omogući kvalitetniji pristup
procesu kreiranja javnih politika i bolje povezivanje sa donosiocima odluka.

Skupština građana/ki okuplja jedan broj slučajno odabranih građanki i građana koji svojim
karakteristikama odražavaju raznolikost u populaciji i diskutuju o važnim pitanjima u našem
društvu i daju mišljenje i preporuke za unapređenje javnih politika.

Građani/ke navode da bi trebalo omogućiti da se, pored partije, na izborima može glasati i
za pojedince, jer bi to predstavnike/ce političkih subjekata obavezalo na veću odgovornost.
To bi ujedno i ojačalo predstavničku ulogu u parlamentu jer bi građane i građanke
predstavljali oni koje su sami birali, a ne oni koje su partije delegirale po svojim
preferencama.

Osim uvođenja otvorenih lista, građani/ke poručuju da je potrebno depolitizovati izbornu
administraciju, srediti birački spisak i regulisati finansiranje političkih partija i izbornih
kampanja. Kao veliki teret društva, građani/ke vide širenje dezinformacija koje su posebno
aktuelne u predizbornom periodu i smatraju da država mora odlučnije reagovati na ovu
pojavu.

Građani i građanke su problematizovali i to što su mjesne zajednice pod direktnim
patronatom političkih parija, pa ističu da bi se rukovodstvo i organi mjesnih zajednica morali
birati na demokratskim izborima. Oni su takođe preporučili profesionalizaciju mjesnih
zajednica i definisanje obaveze učešća predstavnika/ca mjesnih zajednica na sjednicama
lokalnih parlamenata, kako bi se u direktnoj komunikaciji obezbijedili bolji uslovi za njihov
život. Građani/ke predlažu i da se prilikom izrade urbanističkih planova i drugih važnih
dokumenata na lokalnom nivou vode obavezne rasprave sa predstavnicima/cama mjesnih
zajednica. Kako bi se bolje informisali o radu i aktivnostima, građani/ke smatraju da bi svaka
mjesna zajednica trebalo da ima svoj veb sajt, te da bi način komunikacije trebalo prilagoditi
različitim starosnim kategorijama društva.

Na Skupštini građana/ki učestvovali su i poslanici, stručnjaci i predstavnici institucija koji su
razgovarali sa građanima/kama o problemima na polju izbora i participacije na lokalnom
nivou, i to predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša, poslanici Vasilije Čarapić
i Mihailo Anđušić, predstavnica Udruženja pravnika Nina Blažić i programska direktorica
CDT-a Milica Kovačević.

CDT i CEDEM će preporuke koje su definisali građani i građanke uputiti poslanicima i
poslanicama Skupštine Crne Gore i pratiće koliko se one efikasno primjenjuju.

Goran Delić,
Centar za demokratsku tranziciju

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2,

21:35h

Titogradske vijesti, top1

23.04.2024. u 17:21h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.04.2024. u 17:17h

Titogradske vijesti, top2

23.04.2024. u 15:45h

Titogradske vijesti, top1, Uncategorized

23.04.2024. u 15:39h

Skip to content