Održana edukativna radionica za građane romsko – egipćanske populacije sa akcentom na trgovinu ljudima

Radio Titograd

23.05.2023, 16:26h

< 1 min

Održana  edukativna radionica za građane romsko – egipćanske populacije sa akcentom na trgovinu ljudima i svim propratnim posljedicama koje proizilaze iz iste.
Uz to su date i prednosti usluga socijalne zaštite za RE populaciju, te zakonska regulativa i oblici zaštite, način ostvarivanja prava žrtava, uloga institucija, načini prijavljivanja i sl.
Radionicu je održala mr Imelda Ličina, dipl. socijalna radnica.
Kao posebna tematika ove radionice bila je i tema prosjačenja te predstavljene i posledice prosjačenja, uloga institucija pri toj pojavi i posljedice.
Radionici su prisustvovali i koordinator projekta Sultan Beća, kao i asistent Nikola Raičević.
Radionica je održana u sklopu projekta ,, Pozitivnim mjerama za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Beranama,, koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
Ovo je prva radionica u sklopu ove teme i ovog projekta koji sprovodi naša organizacija.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 20:22h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 19:22h

Titogradske vijesti, top2

25.09.2023. u 18:32h

Skip to content