Odbor će voditi opozicija, ima četiri mjeseca da završi rad

Radio Titograd

01.08.2022, 06:42h

< 1 min

Foto:PA

Skupštinski Anketni odbor za slučaj “Možura” imaće predsjednika, zamjenika predsjednika i deset članova, a predsjednik i pet članova odbora biraće se na usaglašeni predlog klubova poslanika pariamentarne opozicije. To je predviđeno odlukom o osnivanju odbora, koju je većina u parlamentu usvojila u subotu.

Zamjenik predsjednika i pet članova odbora biraće se na usaglašeni predlog klubova poslanika pariamentarne većine.

“Odbor je dužan da obavi parlamentarnu istragu, pripremi Izvještaj i dostavi ga Skupštini u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odiuke. Ukoliko se ukaže potreba zbog obimnosti posla za produženjem roka, Odbor može donijeti odiuku o produženju roka, ne dužem od 15 dana. Odbor je dužan da najkasnije za 15 dana od dana zakijučenja Parlamentarne istrage pripremi i dostavi Skupštini Crne Gore izvještaj na usvajanje”, predviđeno je odlukom.

Članovi Odbora imaju pravo da izdvoje svoje mišljenje o pojedinim stavovima iz Izvještaja sa kojima nijesu saglasni.

Izdvojena mišjenja članovi Odbora prilažu uz izvještaj i njegov su sastavni dio.

Aferu “Možura”, vezanu za vjetroelektranu crnogorske kompanije Možura Wind Park, istraživala je malteška novinarka Dafne Karuana Galicija koja je smrtno nastradala u eksploziji autobombe u oktobru 2017. godine.

Postoje sumnje da je u ovom poslu bilokorupcijske šeme koja je podrazumijevala dodjelu državnog ugovora za izgradnju elektrane i pratećih usluga u zamjenu za mito.

 

Izvor:Portal Analitika

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Titogradske vijesti, top2

17.08.2022. u 23:27h

Titogradske vijesti, top2

17.08.2022. u 23:20h

Titogradske vijesti, top1

17.08.2022. u 23:03h

Titogradske vijesti, top2

17.08.2022. u 21:46h

07.08.2022. u 10:37h

07.08.2022. u 10:37h

Skip to content