Od danas obavezna upotreba zimskih guma na sljedećim putevima

Radio Titograd

15.11.2023, 07:00h

5 min

Foto:Unsplash

 

U Crnoj Gori od danas je počela primjena Naredbe o obaveznoj upotrebi zimskih guma  za sva motorna vozila, saopštila je Uprava policije.

Put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba zimskih guma, od danas do 1. aprila 2024. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi su:

Oznaka puta (u zagradama su date ranije oznake puteva)Put, odnosno dio putaDužina u km
A-1 – autoputSmokovac – Mateševo42 km
M-2Petrovac – Sotonići24,5 km
M-8Lipci – Grahovo – Vilusi39 km
M-10Carev Laz – Cetinje – Budva44,3 km
M-7 

 

Nikšić (Petlja 2) – Vilusi –  Ilino brdo (granica sa BiH)37,3 km
M-3 

 

Šćepan Polje (granica sa BiH) – Jasenovo Polje – Nikšić (Duklo – Petlja 2 – Petlja 1) – Danilovgrad115 km
M-2Bioče – Kolašin – Ribarevina – Bijelo Polje (Obilaznica) – Barski most (granica sa R. Srbijom)122,7 km
M-5 

 

Ribarevina – Berane – Rožaje – Špiljani (granica sa R. Srbijom)80,2 km
M-6 

 

Ranče – Trlica – Pljevlja – Đurđevića Tara – Obilaznica Žabljak – tunel “Ivica” – Šavnik – Kruševice – Jasenovo Polje134 km
M-9 

 

Vilusi – Petrovići – Deleuša21,3 km
R-19Mateševo – Bare Kraljske – Trešnjevik – Andrijevica34,56 km
R-2Berane – Andrijevica – Murino – Plav – Gusinje – Grnčar (granica sa R. Albanijom)56,7 km
R-9Murino – Bjeluha (granica sa R. Kosovo)35 km
R-18Pljevlja – Gradac – Šula35,72 km
R-1Cetinje – Njeguši – Trojica39,9 km
R-15Vladimir – Ostros – Virpazar – Rijeka Crnojevića – Donji Ulići85,2 km
R-17Čekanje – Resna – Čevo – Riđani54,5 km
R-7Vir – Krstac (granica sa BiH)42,1 km
R-14Danilovgrad – Čevo26 km
R-8Resna – Grahovo – Nudo (granica sa BiH)53,2 km
R-20Virak – Bukovica – Tušina – Šavnik37,5 km
R-21Mioska – Dragovića Polje – Semolj – Krnja Jela – Boan – Tušina40,7 km
R-13Bioče – Mateševo – Kolašin59,08 km
R-6Most Zeleni – Vuča (granica sa R. Srbijom)28,4 km
R-5Rožaje – Kula – Stubica (granica sa R. Kosovo)23 km
R-11Slijepač Most – Trlica65,6 km
R-12Budimlja – Podvade – Kalače36,1 km
R-12.1Podvade – Petnjica3,65 km
R-16Plužine – Trsa – Pošćenski kraj44,57 km
R-3Pljevlja – Metaljka (granica sa BIH)40 km
R-4Dajevića Han – Čemerno (granica sa R. Srbijom)10,4 km
R-10Đurđevića Tara – Mojkovac46,2 km
R-23Cerovo – Bogetići – Glava Zete – Danilovgrad19 km
R-24Buča – Lubnice10,3 km
R-25Cetinje – Ivanova Korita – Međuvršje – Krstac26,5 km
R-25.1Međuvršje – Lovćen3 km
R-26Vrela – Njegovuđa3,6 km
R-28Bar (Biskupada) – Sutorman – Virpazar 332 km
R-29 Bar (tunel Ćafe) – Kamenički most – Krute15 km
Prilazni putevi Ski centrima “Bablja greda” – Ski centar “Kolašin 1450” – Ski centar “Kolašin 1600”11 km
Žabljak – skijalište “Savin kuk”3,3 km
Nikšić – Vučje 

Lubnice – Jezerine

17 km 

15 km

Članom 132 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da u u periodu od 15. novembra do 1. aprila sva vozila kategorija M i N (vozila za prevoz putnika i vozila za prevoz tereta) koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu.

Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4mm.

Za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta,u određeno vrijeme, obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu može se utvrditi bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

“Dakle, kada se vozač kreće na dijelu puta koji je obuhvaćen Naredbom, na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima, minimalne dubine šare 4 mm”, pojasnili su iz UP.

Takođe, kada na ostalim djelovima i dionicama puta, koji nijesu obuhvaćeni Naredbnom, postoje zimski uslovi (sniježne padavine, na kolovozu snijeg, led ili poledica), na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu, na svim točkovima.

Ukoliko se vozač kreće putem ili dionicom puta, koja nije obuhvaćena Naredbom, a na kolovozu nijesu zimsku uslovi, na vozilu ne moraju biti zimski pneumatici.

Za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 (lake i teške autobuse, srednja i teška teretna vozila) obavezni dio zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu. Na vozilima se ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima.

“Imajući u vidu trenutne meteo uslove, relativno visoke temperature za ovo doba godine, te da na putevima u Crnoj Gori još uvijek nijesu nastupili zimski uslovi, službenici saobraćajne policije će u narednim danima, dok se meteo uslovi ne promijene na gore, kroz preventivne aktivnosti, upozoravati vozače, na obavezu upotrebe zimskih pneumatika”, pojasnili su iz UP.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da iskoriste trenutne povoljne meteo uslove i svoja vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima i na taj način, pored obaveze poštovanja Zakona, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju.

Kaznene odredbe:

U članu 315 stav 1 tačka 8a propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 6.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova učestvuje vozilo kategorije M ili N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava i druge uslove u pogledu zimske opreme propisane ZOBS-om (član 132 stav 1 i 3).

Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 800 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 1.200 eura do 3.000 eura.

U članu 316 stav 1 tačka 15 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, koje naredi ili dozvoli da u periodu od 15. novembra do 1. aprila u saobraćaju učestvuje vozilo čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm (član 132 stav 2).

Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 600 eura do 2.000 eura.

U članu 317 stav 1 tačka 14 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, ako naredi ili dozvoli da njegovo vozilo, u vrijeme važenja naredbe, učestvuje u saobraćaju bez pneumatika za zimsku upotrebu (član 132 st. 4 i 5).

Za prekršaj iz navedenog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 600 eura, a preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

U članu 318 stav 1 tačka 10 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila, za vrijeme zimskih uslova, u saobraćaju učestvuje vozilom kategorije M i N koje na svim točkovima nema pneumatike za zimsku upotrebu ili koje ne ispunjava druge uslove u pogledu zimske opreme propisane Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevina (član 132 stav 1 i 3).

U članu 320 stav 1 tačka 26 propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 120 eura do 400 eura kazniti za prekršaj vozač koji u periodu od 15. novembra do 1. aprila učestvuje u saobraćaju vozilom čija je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od 4 mm (član 132 stav 2).

U članu 322 stav 1 tačka 31a propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 80 eura do 250 eura kazniti vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje nema zimsku opremu, a na snazi je naredba (član 132 stav 4).

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 16:44h

Titogradske vijesti, top2,

15:49h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 13:55h

Titogradske vijesti, top1

26.02.2024. u 13:47h

Titogradske vijesti, top2

26.02.2024. u 13:44h

Skip to content