Od 33 podnijeta zahtjeva za Alimentacioni fond, samo jedan odobren

Radio Titograd

08.03.2024, 12:58h

< 1 min

Foto:Pixabay

 

Od kad je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o privremenom izdržavanju djece podnijeta su 33 zahtjeva za korišćenje novca iz Alimentacionog fonda i do sada je pozitivno riješen samo jedan. To je saopšteno CdM-u iz Ministarstva rada i socijalnog staranja na čijem čelu je Naida Nišić.

“Od izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece, centrima za socijalni rad podnesena su 33 zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece, od kojih je jedan pozitivno riješen. Ostali zahtjevi su u proceduri – za neke se sprovodi ispitni postupak, dok je za neke zatražena dopuna dokumentacije”, kazali su CdM-u iz MRSS.

Za potrebe Alimentacionog fonda, budžetom za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od milion eura.

Prema novom Zakonu, uz zahtjev kojim se pokreće postupak podnose se, u originalu ili ovjerenom prepisu, sljedeći dokazi:

– potvrda o mjestu prebivališta, odnosno boravišta roditelja i djeteta;

– dokaz da dužnik izdržavanja nije izmirio obavezu izdržavanja;

– broj žiro računa roditelja;

– izvod iz matične knjige rođenih djeteta;

– dokaz kojim se potvrđuje status za dijete koje je stranac sa odobrenim privremenim bili stalnim boravkom i za dijete koje je azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koje ima boravište na teritoriji države.

Dokaz da dužnik izdržavanja nije izmirio obavezu izdržavanja ubuduće će biti izvršna isprava javnog izvršitelja.

Centri za socijalni rad mogu, prema Zakonu, tražiti i druge dokaze za utvrđivanje činjeničnog stanja, zavisno od pojedinačnog slučaja, a određivaće i rok u kojem podnosilac mora dopuniti zahtjev.

Izmjenama Zakona predviđeno je i da pravo na privremeno izdržavanje imaju i djeca stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom koji imaju boravište na teritoriji države, pod uslovom da je izvršna isprava javnog izvršitelja donijeta od strane nadležnog organa države.

A.O.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 20:55h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 19:40h

Skip to content