NVU Zinak realizuje projekat “Jačanjem kapaciteta i informisanjem do ostvarivanja prava na zdravu životnu sredine”

Radio Titograd

06.11.2023, 13:10h

2 min

NVU Zinak realizuje projekat “Jačanjem kapaciteta i informisanjem do ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu”


U okviru tog projekta 04.11.2023 – 05.11.2023. uspješno smo realizovali dvodnevni Trening
” Mehanizmi učešća građana u procesima donošenja odluka u oblasti životne sredine i primjena Arhuske konvencije “.
Trening je bio namijenjen predstavnicima civilnog sektora i građanskim aktivistima.
Uz opšti osvrt na zaštitu životne sredine i primjenu Arhuske konvencije, govorilo se i o pravnim mehanizmima zaštite životne sredine ( Ustavnopravnim, upravnopravnim, krivičnopravnim i građanskopravnim mehanizmima).
Prisutnima je posebno privuklo pažnju predstavljanje servisa za prijave građana – Servis 48 i Ekoskop, kao i primjeri iz prakse šta sve čovjek može da uradi, različitih procedura u slučajevima ekoloških incidenata.
Naš projekat je odobren od #GrađanskeAlijanse kroz grant šemu “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori”, a koju je podržala #EvropskaUnija u Crnoj Gori i kofinansiralo #Ministarstvo javne uprave Crne Gore
Evropska unija u Crnoj Gori
#EUzaCG
#HumanRightsViolations
#protection
#torture

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1,

19:55h

Titogradske vijesti, top2

03.12.2023. u 18:31h

Titogradske vijesti, top1

03.12.2023. u 18:02h

Skip to content