NOVI IZVJEŠTAJ HUMAN RIGHTS WATCH-a: Porast ubistava palestinske djece od strane izraelske okupacione vojske i izraelske granične policije

Radio Titograd

29.08.2023, 19:11h

3 min

Foto: Wafa agency

Prošla godina, 2022, bila je najsmrtonosnija godina za palestinsku djecu na Zapadnoj Obali u posljednjih 15 godina, a 2023. je na putu da dostigne ili premaši nivo iz 2022. godine.
Izraelske snage ubile su najmanje 34 palestinske djece na Zapadnoj Obali do 22. avgusta. Human Rights Watch je istražio četiri smrtonosna ubistva palestinske djece od strane izraelskih okupacionih snaga između novembra 2022. i marta 2023. godine.
“Izraelske snage sve učestalije gađaju palestinsku djecu koja žive pod okupacijom”, rekao je Bill Van Esveld, pomoćnik direktora za prava djece u Human Rights Watch-u.  “Osim ako saveznici Izraela, posebno Sjedinjene Države, ne naprave pritisak na Izrael da promijeni kurs, biće ubijeno još više palestinske djece.’’

Međunarodni standardi o ljudskim pravima zabranjuju službenicima za sprovođenje zakona “namjernu i smrtonosnu upotrebu vatrenog oružja”, osim kada je “strogo neizbježna radi zaštite života”.  Bacanje kamenja, molotovljevih koktela i eksplozivnih vatrometa moglo bi predstavljati opasnost po život zavisno od okolnosti. Međutim, moraju se upotrijebiti nenasilna sredstva i upozorenja kada god je to izvodljivo a sila se može koristiti ,,samo ako se druge mjere za rješavanje stvarne prijetnje pokažu neučinkovitima ili nemaju izgleda za postizanje željenog rezultata’’.

Kodeks UN-a za ponašanje službenika koji sprovode zakon predviđa da „treba učiniti sve da se isključi upotreba vatrenog oružja, posebno kada se radi o djeci“.

Palestinci na Zapadnoj Obali su zaštićeni Ženevskim konvencijama. Namjerno ubijanje zaštićenih osoba od strane okupatorske sile izvan onoga što je dozvoljeno standardima ljudskih prava predstavljalo bi teško kršenje zakona o okupaciji.

Prema međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, vlade „moraju osigurati da pojedinci takođe imaju dostupne i efikasne pravne lijekove za opravdanje’ svojih prava, uključujući pravo na život.

Izraelska vojska ne otvara automatski krivične istrage o slučajevima u kojima vojnici koriste smrtonosnu silu protiv Palestinaca na Zapadnoj Obali, uključujući i ako se podnese žalba.

Human Rights Watch je otkrio da je vjerovatnije da će istrage biti otvorene u slučajevima u kojima međunarodni mediji opširno izvještavaju o tim ubistvima. Vojna policija oružanih snaga sprovodi istrage i, bez obzira da li je istraga otvorena, nekažnjivost ostaje norma.

Izraelska okupaciona vojska i granična policija moraju okončati nezakonitu upotrebu smrtonosne sile protiv Palestinaca, uključujući i djecu. Izraelska vlada treba da izda jasne direktive javno i privatno svim bezbjednosnim snagama, koje zabranjuju namjernu upotrebu smrtonosne sile osim u situacijama kada je to neophodno kako bi se spriječila neposredna opasnost po život.

Generalni sekretar UN-a trebao bi u svom godišnjem izvještaju o teškim kršenjima djece u oružanom sukobu za 2023. navesti da su izraelske oružane snage odgovorne za ubijanje i sakaćenje palestinske djece.

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda trebalo bi da ubrza istragu svoje kancelarije u Palestini, uključujući i teške prekršaje počinjene nad djecom.

Strane vlade, poput SAD-a koje su obećale vojnu pomoć Izraelu od 3,8 milijardi dolara 2023. godine, trebalo bi da uslovljavaju tu pomoć tako što bi Izrael preduzeo konkretne i pouzdane korake ka okončanju njihovih ozbiljnih zloupotreba, uključujući zločine protiv čovječnosti, aparthejd, progon i redovne upotrebe smrtonosne sile protiv Palestinaca, uključujući djecu, koji krše međunarodne standarde, i da se istraže ranije zloupotrebe. Trebalo bi obustaviti pomoć sve dok ove teške zloupotrebe traju kaže se u saopštenju Ambasade Države Palestine u Crnoj Gori .

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:38h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:02h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 07:42h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 07:03h

Skip to content