Nikolić: Crna Gora jedina država u kojoj predsjednik Skupštine ima problem sa dodatnim mehanizimima zaštite prema sopstvenoj državi

Radio Titograd

11.12.2023, 21:59h

< 1 min

U Skupštini Crne Gore, trenutno je pauza kako bi članovi Odbora za politički sistem usaglasili stavove o amandmanu koji je DPS podnijela na prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika.

“Mi smo ovdje kao parlamentarna većina postigli saglasanost da podržimo izmjene i dopune Krivičnog zakonika, sada unošenjem amandmana gdje se u raspravi spominje predsjednik Opštine Marko Kovačević, pozivam kolege iz parlamentarne većine da po ovom pitanju budemo jedinstveni – rekao jepredsjednik Skupštine Andrija Mandić i pozvao parlamentarnu većinu na jedinstvenost.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić potom je izjavio da je Crna Gora vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj predsjednik Skupštine ima problem sa dodatnim mehanizmima zaštite prema sopstvenoj državi.

– Dobro je da smo ovo čuli sad. Moj je prijedlog da ukoliko je ministar da je ovaj amandman prihvatljiv, pođemo na sjednicu Odbora za politički sistem, dodatno porazgovaramo da li je ovo najbolji model za amandmansko djelovanje, ukoliko postoji podrška na Odboru vidjećemo taj amandman kao dioo ovog zakona ili ćemo se o njemu odvojeno izjasniti. Svakako je alarmantno da se ovaj stav obrazlaže time da je neko tokom diskusije pomenuo predsjednika Opštine Nikšić. U obrazloženju amandmana ne piše ništa o Marku Kovačeviću, to je moguće utvrditi uvidom u sadržaj teksta amandmana – ukazao je Nikolić.

Mandić je rekao da mu je žao što ranije nijesu znali ništa o amandmanu.

– Ovako, nijesam shvatio da je ministar prihvatio ovaj mandman kao osnovni tekst zakona nego je rekao što se dogovorite vi. Onda da se dogovorimo mi u parlamentarnoj većini pa ćemo sa opozicijom da ostvarimo dijalog – dodao je on.

Nikolić je podvukao da Mandić ovime pokušava da demonstrira ko je šef parlamentarne većine.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 12:13h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 11:54h

Titogradske vijesti, top2,

11:50h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 10:40h

Skip to content