NEPRIHVATLJIVO ZASTRAŠIVANJE PROSVJETARA, PREISPITATI PRAKSU POLICIJE

Radio Titograd

20.02.2024, 12:15h

2 min

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović treba da preispita i provjeri postupanje Uprave policije u Podgorici i drugim opštinama povodom aktuelnog štrajka Sindikata prosvjete Crne Gore i da li se primijenjenim metodama zapravo sprovodi efekat obeshrabrivanja i odvraćanja članstva koje učestvuju ili namjerava da učestvuje u mirnim sindikalnim aktivnostima.

Za Ministarstvo unutrašnjih poslova može biti korisno da o konkretnoj policijskoj praksi konsultuje instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, organizacije civilnog društva kao i parlamentarne odbore za ljudska prava, bezbjednost i evropske integracije.

Legitimne aktivnosti Uprave policije trebale su biti ranije najavljene i iskomunicirane sa javnošću i Sindikatom prosvjete. Dijalog sa organizatorima štrajka je neophodan kako bi se pokušali predvidjeti svi mogući izazovi i problemi i razmotriti rješenja koja uključuju prava svih zainteresovanih strana. To je za sada izostalo. Policija tvrdi da se o svemu informiše iz medija umjesto da ostvari neposredan kontakt sa sindikalnom centralom i prosvjetnim vlastima.

Ovakav vid preventivnog rada i raspoređivanja pripadnika policije, skromno i nevjerodostojno predstavljen, mogao bi da se prepozna i kao pokušaj zastrašivanja, nadzora i kriminalizacije ne samo sindikalnih već uopšteno svih javnih okupljanja jer je, kako se tvrdi iz policije, fokus na navodno neprijavljenim javnim okupljanjima pri čemu spontana okupljanja, sama po sebi, nijesu protivzakonita.

Inače, što je i najvažnije u konkretnom slučaju, sindikalni pokret štrajk sprovodi u skladu sa domaćim i međunarodniom standardima. Prema dosadašnjem toku štrajka ne nazire se “hitna društvena potreba” za ograničenjima i za uključivanje policijskog aparata pa treba imati pojačanu pažnju i odgovornost kako se uloga policije u javnosti ne bi razumjela sa namjerom da našteti i ometa sindikalno pravo na ostvarivanje slobode izražavanja i prava na mirno okupljanje.

Prikupljanje i obrada operativnih i drugih ličnih podataka, uključujući i fotografisanje prosvjetnih radnika i drugih građana, zahtijeva posebitu opreznost zbog postojanja rizika od proizvoljnog postupanja i miješanja u privatnost, a postavlja se pitanje opravdanosti svega i policijskih kapaciteta za čuvanje i rukovanje prikupljenim podacima navodi  Aleksandar Saša Zeković, član nestranačke Građanske inicijative „21. maj“ i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.04.2024. u 19:42h

Titogradske vijesti, top1

20.04.2024. u 15:19h

Skip to content