Nastavljen dijalog sa savjetima manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Radio Titograd

11.11.2021, 16:47h

2 min

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, mr Bojan Božović, sastao
se sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Faikom Nikom.
U razgovoru sa predstavnicima Savjeta, Božović je istakao spremnost Ministarstva pravde,
ljudskih i manjinskih prava da dalje razvija i njeguje saradnju sa nacionalnim savjetima u
cilju unaprijeđenja položaja i zaštite prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih
manjinskih nacionalnih zajednica.
Predsjednik Nika informisao je sagovornike o ključnim problemima sa kojima se suočavaju
pripadnici/ce albanske nacionalne zajednice u Crnoj Gori i nacionalni savjeti.
Sastanak je bio prilika da se dogovore konkretne aktivnosti koje će Ministarstvo, u saradnji sa
Savjetom, implementirati u narednom periodu, a koje će doprinijeti daljem poboljšanju
primjene zakonskog okvira i snažnijoj prepoznatljivosti uloge i značaja savjeta u javnosti.
Zaključeno je da će se zajednički tražiti rješenja za izazove sa kojima se suočavaju manjinski
narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u Crnoj Gori.
Sastanku su prisustvovali i načelnica Direkcije za nacionalne i etničke manjine, Mirela
Ramčilović El Deeb, samostalni savjetnik te Direkcije, Fikret Lulanaj, kao i saradnici
Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori.

Vazhdoi dialogu me Këshillat e pakicave kombëtare dhe bashkësitë e tjera

nacionale

10.11.2021
Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Drejtësisë, të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, mr. Bojan
Bozhoviq, është takuar me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi, z.
Faik Nikën.
Në bashkëbisedim me përfaqësuesit e Këshillit, z. Bozhoviq ka shprehur gatishmërinë e
Ministrisë së Drejtësisë, të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave që edhe më tutje të vazhdojë
bashkëpunimin me Këshillat Kombëtare me qëllim avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
pakicave kombëtare dhe të bashkësive të tjera nacionale në Malin e Zi.
Kryetari z. Nika ka informuar të pranishmit me problemet kryesore me të cilat përballen
shqiptarët në Malin e Zi dhe këshillat kombëtare.
Takimi ishte një mundësi e mirë për t’u dakorduar për aktivitete konkrete të cilat Ministria,
në bashkëpunim me Këshillin, mund t’i realizojë në të ardhmen dhe që do të ndikojnë
dukshëm në përmirësimin e implementimit të kornizave ligjore dhe në fuqizimin e rolit të
Këshillave Kombëtare dhe rëndësisë së tyre për publikun.
Është rënë dakord që së bashku do të kërkohen zgjidhjet për sfidat me të cilat ballafaqohen
pakicat kombëtare dhe bashkësitë tjera kombëtare në Mal të Zi.

Në takim kanë marrë pjesë dhe kryeshefja e Drejtorisë për pakicat nacionale dhe etnike znj.
Mirela Ramçilloviq El Deeb, Këshilltari i pavarur i kësaj Drejtorie z. Fikret Lulanaj, si dhe
bashkëpuntorët e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • NAJNOVIJE
  • NAJČITANIJE

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:11h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:08h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 23:03h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 22:57h

Titogradske vijesti, top2

20.01.2022. u 21:04h

Skip to content