Nacionalni parkovi Crne Gore među pet učesnika UNESCO programa

Radio Titograd

06.06.2024, 10:30h

3 min

Foto:NPCG

 

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore među 5 je izabranica UNESCO-vog
programa „Promocija održivog razvoja kroz UNESCO programe i lokalitete“ koji finansira abrdn
Dobrotvorna fondacija, a u okviru kojeg će se tokom 2024. sprovoditi projekat “Smanjenje
pojave šumskih požara u NP Durmitor i kanjonu rijeke Tare”.

“Nacionalni park Durmitor je UNESCO lokalitet svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa. U
okviru ovog programa predviđen je inovativan način borbe protiv šumskih požara, a sve sa
ciljem očuvanja i zaštite vrijednih ekosistema, smanjenje prinudne migracije i stradanja životinja
i nastanka materijalne štete. U okviru istraživanja NP Durmitor će koristiti termovizijski dron
visoke rezolucije i dugog vremena leta uz pomoć koga će se razviti mapa najugroženijih lokacija
za pojavu i širenje požara, kao i najvrijednijih šumskih područja za koja je potrebna posebna
zaštita. Upotrebom mape i daljim korišćenjem drona, želimo da se omogući rano otkrivanje
požara i njihovo suzbijanje prije širenja na važne ekosisteme i urbana područja. Zbog svojih
karakteristika njegova upotreba se može proširiti na monitoring divljači, otkrivanje ilegalnih
aktivnosti u nacionalnom parku i misijama spasavanja. Tokom ovog mjeseca biće organizovana
i obuka za korišćenje drona za zaposlene JPNPCG i NP Durmitor koja će unaprijediti i olakšati
posao čuvarske službe NP Durmitor”, kazala je stručna saradnica za promociju i edukaciju
Željka Vuković.

Pored upotrebe termovizijskog drona JPNPCG već koristi i satelitske snimke za rano otkrivanje
požara širom Crne Gore, te putem ove usluge dobija obavještenja o pojavi požara u realnom
vremenu 24 sata dnevno.

Projektom je posebna pažnja posvećena i edukaciji djece i mladih.
„Kako bi se djeci što bolje približili odnosi između biljaka, životinja i gljiva, kao i živi svijet
plodnog zemljišta, umjetnik Nikica Raičević je kroz volonterski rad edukativne materijale za
djecu obogatio sa pet slika koje su u vidu postera pripremljene za osnovne škole. Zadovoljni
smo saradnjom sa školama sa sjevera Crne Gore, a posebno entuzijazmom i znanjem djece“,
dodala je stručna saradnica za promociju i edukaciju Marina Kojović.

U projektu su učestovali “Obrazovni centar – Plužine”, OŠ “Dušan Obradović“ sa Žabljaka, OŠ
“Vuk Knežević“ iz Njegovuđe, OŠ “Bogdan Kotilica” sa Boana, “Obrazovni centar Šavnik”, OŠ
„Aleksa Đilas Bećo“, iz Mojkovca, „Boško Buha“ iz Pljevalja, „Dušan Ivović“ iz Kosanice, OŠ
„Mihailo Žugić“ iz Odžaka.

Predviđene su i edukativne aktivnosti za studente biologije, šumarstva i turizma. Kako bi im
prenijeli znanja i iskustva koja im mogu biti do pomoći studenti će biti uključeni u terenske
aktivnosti uz pratnju čuvarske službe NP Durmitor, kao i praktičnim lekcijama o upotrebi satelita
u procesu ranog otkrivanja požara. Osim Crne Gore, koja u programu učestvuje sa nacionalnim
parkom Durmitor, učesnice su i Francuska, Rumunija, Engleska i SAD.

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

13.06.2024. u 19:05h

Extra +, Titogradske vijesti, top2

13.06.2024. u 16:17h

Skip to content