Na crnogorskim putevima dnevno saobraća oko 300 hiljada vozila, česti saobraćajni kolapsi, nedovoljno parking mjesta…

Radio Titograd

09.07.2024, 08:47h

3 min

Foto:RTCG

 

Na crnogorskim saobraćajnicama svakodnevno cirkuliše više od 285.000 vozila koja su registrovana u Crnoj Gori. Već duže vrijeme prisutna je stalna tendencija porasta broja vozila koja se kreću crnogorskim putevima, te su saobračajni kolapsi česti, navodi se Izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima  za 2023. godinu koji je poslat Skupštini Crne Gore na razmatranje.

“Većina saobraćajnica u Crnoj Gori koje su izgrađivane u drugoj polovini 20. i početkom 21. vijeka ne zadovoljavaju sadašnje potrebe i zahtjeve modernog saobraćaja, niti su kao takve predviđene i projektovane da prime i opsluže broj i vrste vozila koji je svakodnevno u upotrebi u Crnoj Gori. Povećane saobraćajne gužve, pa čak i povremeni ‘saobraćajni kolapsi’osim na magistralnim putevima karakteristični su i za gradove i to u prvom redu za Podgoricu i Nikšić tokom cijele godine i to pogotovu u saobraćajnim špicevima”, ističe se u Izvještaju.

U posljednjih nekoliko godina sve veći problem predstavlja i nedostatak mjesta za parkiranje vozila što je posebno karakteristično za veće urbane sredine i turistička mjesta, pogotovo u toku turističkih sezona.

“Saobraćajne gužve i nepregledne kolone vozila su i prošle godine bile karakteristika svih primorskih gradova i magistralnih puteva koji vode ka njima za vrijeme turističke sezone, naročito u vrijeme kad su smjene turista, kad turisti idu ili se vraćaju sa plaža, kao i u vrijeme održavanja raznih kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija. Poseban problem predstavljale su i saobraćajne gužve i veliko zadržavanje putnika i turista u toku ljetnje turističke sezone na graničnim prelazima prilikom ulaska i izlaska iz Crne Gore”, piše u izvještaju.

Povećan broj prvi put registrovanih vozila

U Izvještaju se ističe da je na bezbjednost drumskog saobraćaja u 2023. godini uticao i značajan priliv novoregistrovanih vozila, što je dodatno opteretilo inače nedovoljno razvijenu putnu mrežu i saobraćajnu infrastrukturu, pogotovo u većim gradskim sredinama.

U toku prošle godine u Crnoj Gori, prvi put je registrovano 31.277 (a godinu ranije 21.941) motornih i priključnih vozila od čega: motocikala 2.105 (1 .277), putničkih automobila 25.304 (17.685), autobusa 107 (68), teretnih vozila 1.902 (1.419), specijalnih i radnih vozila 432 (316), vučnih vozila 226 (237), priključnih vozila 770 (604), traktora 429 (334).

Najviše je po prvi put registrovano motornih i priključnih vozila u 2023. godini u Podgorici 10.373 (a 2022. godine – 7.746), a zatim u Nikšiću 2.914 (2.044), u Baru 2.443 (1.676), Budvi 2.281(1282), Bijelom Polju 1.571 (1.141)…

Broj registrovanih motornih i priključnih vozila u Crnoj Gori, zaključno sa 31.12.2023. godine je iznosio 285.273 vozila (u 2022.godini je bilo 265.464 vozila) od čega: motocikala 8.913 (7.095), putničkih automobila 242.631 (226.686),  kombija 274 (341), autobusa 1.380 (1.313), teretnih vozila 20.470 (19.237), specijalnih i radnih vozila 4896 (4670), vučnih vozila 2.103 (2.002), priključnih vozila 4.100 (3.722), traktora 506 (398).

Najveći broj registrovanih vozila je u Podgorici 90.799 (85.995), u Nikšiću 26.746 (25.060), Baru 24.015 (21.992), Budvi 16.749 (14.385), Herceg Novom 16.423 (15.144), Kotoru 13.409 (12.440), Bijelom Polju 13.175 (12.378) itd.

Povećan broj novih vozača – vozača početnika

U Crnoj Gori je u 2023. godini vozački ispit polagao sljedeći broj kandidata po kategorijama :

– A kategorija – 1389 kandidata;

– B kategorija – 17286 kandidata;

– C kategorija – 1017 kandidata;

– D kategorija – 234 kandidata;

– E kategorija – 392 kandidata.

Ukupan broj kandidata koji su prijavili polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozila u Crnoj Gori je 20259, što je 2318 kandidata više u odnosu na 2022.godinu.

“Teorijski dio ispita (testove) je polagalo 16705 kandidata, od čega je uspješno položilo 8746 kandidata ili 52 odsto. U odnosu na prethodnu godinu, broj kandidata koji je polagao teorijski dio ispita je manji za oko 500 kandidata. Prolaznost kandidata na teorijskom dijelu ispita je u 2023. godini smanjena sa 65 odsto (u 2022. godini) na 52 odsto”, piše u Izvještaju.

Broj kandidata koji su položili praktični dio ispita, a samim tim i ispit u cjelosti, je 10.000 ili 49 odsto od prijavljenih za polaganje, dok je prethodne 2022.godine procenat uspješno položenog vozačkog ispita iznosio 61 odsto.

“Prilikom polaganja vozačkog ispita u 2023. godini prisutan je pad prolaznosti, kako na teorijskom tako i na praktičnom dijelu ispita. Glavni razlog za takav trend leži u činjenici da je došlo do promjene testova za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita i to poslije više godina, kao i da je u toku 2023. godine značajno povećano trajanje praktičnog dijela ispita za sve kategorije motornih vozila. Ove promjene su imale za cilj podizanje kvaliteta obuke i polaganja vozačkog ispita, kao i usklađivanje naših propisa koji regulišu oblast obuke za vozača i polaganje vozačkog ispita sa direktivama Evropske unije”, navodi se između ostalog u Izvještaju.

A.O.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 11:10h

Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 09:28h

Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 09:25h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 09:20h

Skip to content