Muzikoterapija jeftin i moćan lijek: Evo što liječi Bah, a šta Verdi?

Radio Titograd

14.02.2024, 06:10h

2 min

Foto:Shutterstock

 

Muzikoterapija je jeftin i moćan lijek, saveznik dobrog zdravlja i lijepog raspoloženja. Iako ne postoji jedinstvena muzika koja liječi, kao najbolja pokazala se klasična.

Muzikoterapija jedna je od naučnih disciplina psihijatrije, zasnovana na primjeni psihoterapijskih tehnika u svrhu liječenja. Zasnovana je na skupu metoda u kojima zvuk, koji proizvodi muzika, služe kao osnovno sredstvo uspostavljanja komunikacije sa pacijentom, i kod njega ostvaruju duševno blagostanje i oslobađaju ga psihičkih tegoba.

Osnovna pretpostavka od koje se polazi kada se govori o primjeni muzikoterapije je ta da muzika ima direktan uticaj na ljudski um, raspoloženje, karakter i zdravlje, zato je zauzet naučni stav – da savremenu praksu muzikoterapije treba zasnovati na premisama: sve osobe su iskonski muzikalne, muzikalnost je ukorijenjena u našem mozgu i da na muzikalnost ne utiču teške neurološke povrede i oštećenja.

U praksi nije definisana univerzalna terapijska muzika, već se njen odabir vrši u zavisnosti od terapijskog cilja ili faze terapije. Kako je dokazano da je muzika sredstvo koje služi u komunikaciji među živim bićima, glavna suština muzikoterapije leži u odnosu muzikoterapeut-pacijent, jer nosi potencijal za uspješno izazivanje terapijske promjene i time efekata liječenja.

Kao i lijekovi, muzika mora da se konzumira najmanje dva puta dnevno sedam do dvanaest dana kako bi se postigli trajni rezultati. Džez muzičar Stenli Džordan, takođe je pobornik muzikoterapije. On je istraživao kako muzika može da poboljša samopouzdanje i socijalne odnose među ljudima. Kao dio svoje inicijative u okviru muzičke terapije Stenli redovno nastupa u bolnicama i domovima za nemoćne. U nekim zemljama Evropske unije postoji čak i zakon o muzikoterapiji.

Prema Pitagori, odnos čovjeka i muzike odraz je harmonije koja vlada u svemiru. Brojne naučne studije dokazale su da muzikoterapija utiče na razvoj psihomotornih sposobnosti, da pozitivno djeluje na sluh i koncentraciju, pomaže usvajanje socijalnih vještina, podstiče razvoj djece sa cerebralnom paralizom…

A evo kako i šta liječe određene note.

Na primjer Johan Sebastijan Bah je komponovao muziku koja je dobra kao terapija za snižavanje visokog krvnog pritiska. Verdijeve note mogu da pomognu u liječenju migrene, Vivaldijeve pomažu u liječenju epilepsije, prenosi “Politikin magazin”.

Mocart je preporuka za muškarce sa erektilnom disfunkcijom, a Dvoržaka treba da slušaju osobe sa hipotenzijom. Brams pogoduje astmatičarima, Čajkovski i Nofler osobama koje imaju kombinaciju srčane slabosti, hipertenzije i povišenog holesterola.

 

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 11:49h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 10:56h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 10:38h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 09:57h

Titogradske vijesti, top1

14.04.2024. u 09:53h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 07:57h

28.03.2024. u 17:29h

28.03.2024. u 17:29h

17.03.2024. u 13:19h

17.03.2024. u 13:19h

Skip to content