Monteput nema obavezu da plaća porez na tunel Sozina

Radio Titograd

01.03.2023, 15:02h

2 min

Upravni sud Crne Gore donio je odluku da „Monteput“ d.o.o. Podgorica nema obavezu plaćanja poreza na tunel ”Sozinu”.

“Upravni sud je utvrdio da u konkretnom slučaju nijesu ispunjeni uslovi da se tužiocu utvrdi porez na nepokretnost koji se sastoje od građevinskog objekta (tunela Sozina) i objekte za potrebe puta i korisnika puta (objekat kontrole naplate putarine, komandni centar sa opremom, naplatne kućice sa pratećom opremom i instalacijama, Ts – Đurmani, Ts – Rampi, Ts – 1 Pogonska centrala i Ts – 4 Pogonska centrala) koji su sastavni djelovi javnog puta, koji je kategorisan kao državni put, shodno Zakonu o putevima i Odluci o kategorizaciji državnih puteva”, saopšteno je iz Upravnog suda.

Ovakav zaključak Upravni sud temelji na odredbi člana 10 stav 1 Zakona o porezu na nepokretnost kojim je određeno da se porez na nepokretnost ne plaća na nepokretnosti u državnoj svojini, koje koriste državni organi, organizacije i službe, organi lokalne samouprave i organizacije koje obavljaju javnu službu za funkcije za koje su osnovane, dok je stavom 2 određeno da oslobađanja od stava 1 iz ovog člana ostvaruju se pod uslovom da se nepokretnosti ne koriste za sticanje prihoda na tržištu.

“Upravni sud ocjenjuje da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja poreza na nepokretnost iz člana 10 Zakona o porezu na nepokretnost, budući da se radi o objektima u državnoj svojini, na kojim jedno od svojinskih ovlašćenja – pravo upravljanja, vrši tužilac, kao privredno društvo osnovano sa tim ciljem i svrhom, kako to proizilazi iz člana 13 Zakona o putevima, te člana 6 Odluke o osnivanju tužioca i člana 6 njegovog Statuta”, navodi se u saopštenju.

Takođe, činjenica da je tužilac osnovan u javnom interesu, upućuje Sud na zaključak da usluge ne naplaćuje na tržišnim osnovama, već pod zakonskom obavezom da tu uslugu mora da pruži, i to na troškovnom principu, pa se ne može raditi o sticanju prihoda na tržištu, već isključivo o pokrivanju troškova, odnosno troškovnom poslovanju, koje prouzrokuje kako subjekat koji koristi nepokretnost, tako i protek vremena, te vijek trajanja i stope amortizacije ovih objekata.

“Imajući u vidu navedeno, Sud zaključuje da tužilac nije obveznik poreza na nepokretnost za predmetne objekte”, objasnili su iz suda.

Rješenjem Sekreterijata za finansije Opštine Bar „Monteputu” d.o.o. utvrđen je porez na nepokretnost za 2019. godinu i to za Tunel ”Sozina” iznos od 351.281 eura, objekat kontrole naplate putarine 1.573 eura komandni centar sa opremom iznos od 5.322 eura, naplatne kućice sa pratećom opremom i instalacijama iznos od 9.111 eura, Ts – Đurmani iznos od 4.832,26 eura, Ts – Rampi iznos od 597 eura, Ts – 1 Pogonska centrala iznos od 1608 eura i Ts – 4 Pogonska centrala iznos od 1.783 eura, u ukupnom iznosu od 376.11,59 eura.

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2, Uncategorized,

09:45h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 09:41h

Sport, top2

28.03.2023. u 09:05h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 09:00h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 08:47h

Skip to content