MKI: Dacić zaposlena u Ministarstvu, ali nije lična savjetnica Ibrahimovića

Radio Titograd

05.09.2023, 16:18h

< 1 min

Meliha Dacić, koja je u policijskoj akciji uhapšena zbog trgovine ljudima, zaposlena je u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) ali nije lična savjetnica ministra Ervina Ibrahimovića, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Oni su kazali da je, na osnovu javnog oglasa, Dacić zaposlena na poziciji samostalne savjetnice III u Kabinetu MKI.

Iz MKI su naveli da je u opisu njenog posla da priprema i realizuje godišnji program rada Vlade i da prati ostvarivanja realizacije zaključaka Vlade, kao i da sarađuje sa organima državne uprave i vodi odgovarajuće evidencije.

Kako su dodali, u opisu njenog posla je priprema sastanaka za potrebe državnih sekretara, realizacija zaključaka sa sastanaka, priprema materijala, prijem stranaka za potrebe državnih sekretara, zatim prijem i obrada predstavki, pritužbi, molbi i drugih podneska podnijetih državnim sekretarima, kao i priprema potrebnih informacija, izvještaja i drugih materijala.

“Iz iznešenog više je nego jasno da Dacić nije savjetnica Ibrahimovića, niti je u opisu njenog radnog mjesta da savjetuje ministra kapitalnih investicija, i da je tendenciozno i zlonamjerno plasirana teza da se radi o (ličnoj) savjetnici Ibrahimovića”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ibrahimović u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MKI, nema lične savjetnike budući da takvo radno mjesto nije predviđeno aktom o sistematizaciji.

Iz MKI su pozvali medije da poštuju pretpostavku nevinosti u odnosu na sve građane pa i u odnosu na Dacić, dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi i rasvijetli njena uloga u eventualno izvršenom krivičnom djelu.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:43h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 08:02h

Titogradske vijesti, top2

28.09.2023. u 07:50h

Skip to content