Ministarstvo kapitalnih investicija prihvatilo žalbu Glavnog grada i pogrebnih usluga

Radio Titograd

24.11.2022, 10:45h

2 min

Foto:DAN

Odjeljenje za drugostepeni upravni postupak Ministarstva kapitalnih investicija usvojilo je žalbu Glavnog grada, poništilo rješenje glavnog inspektora za željeznički saobraćaj kojim je obustavljena izgradnja novog groblja na Ćemovskom polju i predmet vratilo na ponovni postupak. Ministarstvo je utvrdilo da rješenje željezničkog inspektora nije doneseno u skladu sa Zakonom o upravnom postupku to jeste da nije uzeo u obzir sve činjenice i okolnosti koje su bitne za donošenje rješenja. Iz Pogrebnih usluga najavljuju da će sa radovima nastaviti čim se vrijeme proljepša.

Inspektor za željeznički saobraćaj je početkom novembra naložio Glavnom gradu i Pogrebnim uslugama da obustave radove koji su, kako je utvrdio, započeti u pružnom pojasu bez saglasnosti organa uprave za željeznice, odnosno Uprave za željeznice. Na njegovo rješenje žalili su se Glavni grad i Pogrebne usluge, ukazujući da inspektor nije na zakonom propisan način utvrdio činjenice i dokaze na osnovu kojih je mogao donijeti rješenje, već se ono zasniva na pretpostavci.

–Žalilac ukazuje da inspektor nije mogao donijeti rješenje o obustavi gradnje na osnovu dokumentacije ŽICG, već je prije toga bio obavezan da podatke na osnovu kojih je donio rješenje provjeri neposredno na licu mjesta, sa vještakom geodetske struke, na koji način bi se moglo utvrditi da li je investitor ušao u pružni pojas. Navodi da se iz zapisnika nesporno može utvrditi da je u postupku inspekcijske kontrole prisustvovao predstavnik ŽICG, a da je izostalo prisustvo predstavnika Pogrebnih usluga. Uvidom u ožalbeno rješenje, utvrđeno je da inspektor nije uzeo u obzir sve činjenice i okolnosti koje su bitne za donošenje rješenja, pa žalbeni navodi koji se odnose na odredbe Zakona o upravnom postupku u dijelu sprovođenja ispitnog postupka su opravdane – piše u rješenju koje potpisuje Ervin Ibrahimović, ministar kapitalnih investicija.

U rješenju se dodaje da će željeznički inspektor u ponovnom postupku sprovesti sve formalne radnje na koje je žalilac ukazao u žalbi, te da će posebno voditi računa o načinu utvrđivanja u dijelu svojih nadležnosti koje su mu propisane Zakonom o željeznici, u dijelu odredbi kojima se definiše inspekcijski nadzor.

Rješenje sadrži i uputstvo o pravnoj zaštiti da se protiv rješenja ministarstva može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda u roku od 20 da od prijema rješenja.

 

Izvor:DAN

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

29.11.2022. u 06:08h

Magazin, top2

29.11.2022. u 06:04h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

29.11.2022. u 05:59h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

29.11.2022. u 05:55h

Titogradske vijesti, top2

29.11.2022. u 05:40h

Titogradske vijesti, top2

29.11.2022. u 05:37h

Titogradske vijesti, top2

29.11.2022. u 05:33h

Skip to content