Ministar Radulović: Za eksproprijaciju na trasi bulevara Jaz-Tivat obezbijeđeno 14,7 miliona eura, radovi počinju uskoro

Radio Titograd

04.01.2024, 08:52h

4 min

Foto:CDM

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović u intervjuu portalu CdM kazao je da je za potrebe eksproprijacije na bulevaru Jaz-Tivat obezbijeđeno 14,7 miliona eura. Najavljuje skori početak radova na ovoj važnoj saobraćajnici. Za CdM ministar Radulović je govorio o aerodromima, izgradnji putničkog terminala na Aerodromu Podgoric, auto-putu, Željeznici…

CdM: Kada će početi izgradnja bulevara Jaz-Tivat, te kako će se riješiti problemi eksproprijacije? Koliko novca je potrebno za eksproprijaciju i da li su za tu namjenu planirana sredstva budžetom za 2024.?

RADULOVIĆ: Investitor je ispunio uslove za početak radova što podrazumijeva pribavljenje građevinske dozvole, a potpisana je i avansna situacija. Isplatom avansa i usaglašavanjem dostavljenog dinamičkog plana izvođač će započeti sa izvođenjem radova, a očekuje se da to bude početkom 2024. godine. Za potrebe eksproprijacije obezbijeđeno je 14.743.000 eura, a postupak eksproprijacije sprovodiće se tokom izvođenja radova. Bitno je napomenuti da su sredstva za eksproprijaciju obezbijeđena za 2024. i 2025. godinu.

CdM: Hoće li tender za izvođenje radova na drugoj dionici auto – puta od Mateševa do Andrijevice biti raspisan u 2024. godini? Da li se preko mehanizama EU može dobiti finansijska podrška za ovaj projekat i kolika? Koliko će koštati izgradnja druge dionice?

RADULOVIĆ: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u saradnji sa Monteputom intenzivno radi na stvaranju uslova za nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare. U prethodnom periodu su obezbijeđena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6,8 miliona eura za izradu idejnih projekata za dionicu Mateševo-Andrijevica i dionicu Smokovac-Farmaci (obilaznica Podgorica), kao i za izradu Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare.

Takođe, dodatno su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od šest miliona eura za ažuriranje Studije opravdanosti auto-puta Bar-Boljare i pripremu glavnog projekta sa pratećom tenderskom i tehničkom dokumentacijom za onu dionicu koja se kroz ažuriranje Studije pokaže kao prva naredna koju treba realizovati. Navedena dokumentacija se finansira uz podršku Evropske komisije, a obzirom da izrada i završetak navedenih dokumenata kasni, druga dionica auto puta će se graditi sredstvima iz državnog budžeta.

Smatram da bi nas opcija čekanja novca iz Evropskih fondova, u ovom trenutku, koštala više nego što nam je potrebno za gradnju dionice od Mateševa do Andrijevice. U toku je kompletiranje tehničke i ugovorne dokumentacije, sa ciljem da se javni poziv za izbor izvođača radova raspiše u prvoj polovini naredne godine. Uporedno sa tim se vrše pripreme za sprovođenje postupka eksproprijacije i drugi niz aktivnosti koje prethode izgradnji.

Potrebno da se poboljša vazduhoplovna infrastruktura

CdM: Da li će i kada biti izgrađen novi putnički terminal na aerodromu u Podgorici? Da li sada imate procjenu koliko bi ta investicija koštala?

RADULOVIĆ: Postoji potreba da se poboljša vazduhoplovna infrastruktura u našoj zemlji. Aerodromi Crne Gore su uradili analizu kojom je predviđena izgradnja novog putničkog terminala na aerodromu Podgorica u petogodišnjem planu kao i procjena troškova realizacije takvog projekta. Međutim, neophodno je da sagledamo da li je predviđeni projekat obuhvatio sve potencijalne putničke tokove i da li je možda potrebna korekcija tog projekta u smislu i većih inicijalnih dodatnih kapaciteta. Ne treba da zaboravimo da veliki broj turista koji dolaze u Crnu Goru svoj prvi utisak o destinaciji upravo stiču na samom aerodromu te je važno da komforom i izgledom aerodromi budu kvalitetan reprezent Crne Gore.

Filip Radulović
Filip Radulović

CdM: Da li ćete se kao ministar zalagati da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu ili je planirano da se jedan, ili eventualno oba aerodroma, daju u koncesiju?

RADULOVIĆ: Potrebno je obezbijediti moderniju i efikasniju aerodromsku infrastrukturu koja bi doprinijela ekonomsko-turističkoj ekspanziji države Crne Gore. Preporuka Evropske komisije je da se aerodromi daju pod koncesiju, a da bi se napravio pravi izbor u procesu modernizacije vazduhoplovne infrastrukture, neophodno je uraditi novu analizu prognoziranog obima saobraćaja u narednom periodu. Mišljenja smo da renomirani koncesionar sa svojim značajnim međunarodnim iskustvom i primjenom znanja može donijeti aerodromima koristi, ali država Crna Gora tek na osnovu prethodno navedenog može vrednovati ponude i planirati dalji proces modernizacije vazduhoplovne infrastrukture.

Dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra…

CdM: Smatrate li da željeznička preduzeća imaju kvalifikovanog i stručnog kadra da realizuju najavljene projekte u dijelu rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture, vrijedne desetine miliona eura, koje se najavljuju kao podrška EU? Kako ćete riješiti problem kadrovske politike u ovim važnim preduzećima i hoće li biti promjena u rukovodećim strukturama u ovim preduzećima?

RADULOVIĆ: Željeznički sektor u Crnoj Gori suočava se s izazovima koji zahtijevaju temeljne promjene i strateške intervencije. Dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra i infrastrukturni problemi stvaraju kompleksnu sliku koju je neophodno pažljivo analizirati. U ovom kontekstu, plan ozdravljenja za prvih šest mjeseci 2024. godine predstavlja nužan korak prema obnavljanju vitalnosti željezničkih kompanija i jačanju njihove uloge u crnogorskom transportnom sistemu.

U 2023. godini, Vlada Crne Gore je dala saglasnost na predložene kolektivne ugovore AD Željeznička infrastruktuira Crne Gore i AD Željeznički prevoz Crne Gore, koji su usaglašeni sa Opštim kolektivnim ugovorom, a čija primjena, osim usaglašenosti sa istim, ima za cilj, prije svega, stvaranje uslova za očuvanje inženjerskog kadra, koji je deficitaran u posljednjih nekoliko godina.

Imajući u vidu da se na ove kompanije primjenjuje Zakon o zaradama u javnom sektoru, te da su zarade duži period bile ispod prosjeka zarada na državnom nivou, raspisivani oglasi za inženjerski kadar su bili bez uspjeha, jer na iste nije bilo prijavljenih kandidata. Pored ovoga, Ministarstvo je u više navrata davalo preporuke Skupštinama akcionara u vezi sa stipendiranjem inženjerskog kadra. Vjerujemo da će kompanije predloge resornog Ministarstva uzeti u razmatranje, te shvatiti da je neophodno preduzeti konkretne mjere koje će dugoročno riješiti jedan od trenutno gorućih problema.

Miraš Dušević

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 12:13h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 11:54h

Titogradske vijesti, top2,

11:50h

Titogradske vijesti, top2

21.02.2024. u 10:40h

Skip to content