Milena Milović savjetnica Spajića za ekonomsku politku

Radio Titograd

31.10.2023, 14:56h

2 min

Foto:CDM

Dugogodišnji stručni kadar Ministarstva finansija Milena Milović, koja je diplomirana ekonomistkinja, biće savjetnica za ekonomsku politiku premijera Milojka Spajića, potvrđeno je CdM-u u Vladi.

Bivša je generalna direktorica Direktorata za obračun, kontrolu i politiku zarada u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, a nije članica nijedne političke partije.

Bila je jedan od ključnih ljudi u timu za izradu reformskog programa Evropa sad, kojim je minimalna zarada podignuta na 450 eura, regulisani porezi i doprinosi i povećane plate u državi, nakon dužeg perioda.

Deceniju i po je u Ministarstvu finansija, prošla sve pozicije – od pripravnice preko samostalne savjetnice za državni budžet, koordinatorke i načelnice, do pomoćnice ministra.

Prema biografiji, upravo je sa mjesta direktorice direktorata, od oktobra 2021. do oktobra 2022. godine, upravljala sistemom zarada u javnom sektoru kroz predlaganje zakonskih i podzakonskih propisa i davanje stručnih mišljenja te uvođenje i razvoj centralizovanog sistema za obračun zarada zaposlenih u javnom sektoru, kao i kontrolu nad sprovođenjem Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i drugih povezanih propisa.

Bila je predsjednica Kreditno – garantnog odbora Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore, predsjednica Revizorskog odbora Luke Bar i članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU za pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija.

Od 2018. do 2021. godine je bila načelnica Direkcije za fiskalne analize i projekcije u Direktorat za državni budžet, na čijem čelu je i sada.

Radila je na pripremi godišnjeg Zakona o budžetu Crne Gore, planiranju i projektovanju budžetskih prihoda, projektovanju i analiziranju fiskalnih pokazatelja, kao i koordinirala pripremu srednjoročnog fiskalnog okvira države, fiskalne strategije i smjernica makroekonomske i fiskalne politike Crne Gore.

Konstantno se stručno usavršavala, uz stečena akademska znanja i iz oblasti međunarodne makroekonomije, ekonomije Evropske unije, međunarodnih finansija, kao i učestvovala u brojnim značajnijim reformama državnih finansija.

Bila je, između ostalog, članica radne grupe za pripremu plana sanacije budžetskog deficita i javnog duga Crne Gore i fiskalne strategije Crne Gore i nacionalni koordinator pripreme izvještaja Svjetske banke (SB) za Crnu Goru “Ocjena javne potrošnje i finansijske odgovornosti” (PEFA 2016-2018), članica tima za vođenje pregovora sa SB za dobijanje garancije zasnovane na razvojnim politikama (PBG2).

Pohađala je brojne obuke i stručne seminare u državi i inostranstvu i bila više puta predavačica na temu javnih finansija i procesa planiranja budžeta Crne Gore.

Posebno se izdvaja obuka Evropske komisije o numeričkim fiskalnim pravilima i fiskalnom okviru EU, o projektovanju prihoda Ministarstva finansija Holandije i Centra za izvrsnost finansija, te primjeni ekonomske politike EU u dijelu ekonomske i monetarne unije i fiskalnoj konsolidaciji.

Milena Milović je bila i učesnica redovnih sastanaka u sklopu saradnje države sa Svjetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom i ostalim međunarodnim finansijskim institucijama i kreditnim agencijama.

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 09:18h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 08:37h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 08:35h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 08:30h

Titogradske vijesti, top2

04.12.2023. u 07:15h

04.12.2023. u 09:18h

04.12.2023. u 09:18h

Skip to content