Mijović: Usvajanjem Šengenskog akcionog plana Crna Gora bliža dobijanju IBAR-a

Radio Titograd

21.04.2024, 10:18h

< 1 min

Foto:MUP

 

Usvajanje Šengenskog akcionog plana na sjednici Vlade od velikog je značaja za ispunjavanje privremenih mjerila i dobijanje IBAR-a za Crnu Goru, saopštila je državna sekretarka MUP-a Jovana Mijović.

Ona je podsjetila da privremeno mjerilo 12 predviđa da „Crna Gora efikasno priprema potrebne korake (uključujući u pogledu ulaganja u infrastrukturu i opremu, potrebe za osobljem i obukom, potrebe za izgradnjom institucija i zakonske korake) za implementaciju relevantnih dijelova šengenske tekovine nakon pristupanja ili, gdje je relevantno, nakon pristupanja šengenskom prostoru”.

ŠAP je ključni programski dokument u okviru priprema za ulazak Crne Gore u EU i predstavlja strateški plan višegodišnjeg razvoja značajnog dijela državne administracije.

“Operativni ciljevi za sprovođenje Šengenskog akcionog plana su usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama, sprečavanje nelegalnih migracija, readmisija lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, opremanje, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE, poboljšanje infrastrukture na graničnim prelazima, informaciono – komunikacioni sistemi i Šengenski informacioni sistem, obuke u oblastima granične kontrole i jačanje administrativnih kapaciteta”, zaključuju u MUP-u.

 

 

Izvor:CDM

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.05.2024. u 19:15h

Sport, top2

24.05.2024. u 19:07h

Titogradske vijesti, top2

24.05.2024. u 17:17h

Skip to content