Medijski zakoni se površno bave savremenim problemima, hitno ih uskladiti sa EU standardima

Radio Titograd

21.06.2024, 10:34h

3 min

Foto:CDT

 

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu Crne Gore da što prije započne novi,
inkluzivni proces usklađivanja medijskog i drugog zakonodavstva s pravnom tekovinom
Evropske unije (EU) kako bi se uspostavili mehanizmi koji odgovaraju savremenim izazovima
digitalnih medija, online platformi i prekograničnih uticaja.

Prema prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije (EK), potrebni su kontinuirani napori za
postizanje najviših standarda medijskog integriteta i odgovornosti, suzbijanje dezinformacija i
ograničavanje efekata online uznemiravanja i govora mržnje.

Nedavno usvojeni medijski zakoni samo površno adresiraju ove probleme. Prepisane rečenice iz
evropskih regulativa nemaju stvarni uticaj bez temeljite reforme cijelog sistema zakona. U
oblasti suzbijanja dezinformacija, kojom se CDT dugo i posvećeno bavi, nema nikakve sumnje da
nova rješenja neće donijeti mjerljive rezultate.

Evropska služba za spoljne poslove i američki State Department pokrenuli su krajem maja
zajednički Koordinacioni mehanizam za Zapadni Balkan, fokusiran isključivo na manipulacije
informacijama i miješanje iz inostranstva uključujući dezinformacije i propagandu. Apsurdno je
da su ključni vanjski partneri Crne Gore više posvećeni rješavanju ovog problema nego
crnogorske političke elite.

Implementacija i tako skromnih mjera predviđenih Medijskom strategijom u oblasti borbe
protiv dezinformacija već kasni. Strategijom je bilo predviđeno da se do prvog kvartala ove
godine utvrdi Predlog zakona o medijima, s akcentom na iniciranje hitnog sudskog postupka u
slučajevima govora mržnje online uznemiravanja i dezinformacija. U novim zakonima procedure
i rokovi jesu nešto unaprijeđeni, ali ne pokrivaju objavljivanje dezinformacija. Dodatno,
priprema analize potreba za izmjenama postojećih mehanizama u cilju sankcionisanja širenja
dezinformacija bila je predviđena za drugi kvartal ove godine, i javnost nije upoznata sa
sadržajem ove analize ukoliko je uopšte i pripremljena.

Efikasno suzbijanje strane manipulacije informacijama i uplitanja ostaje evropski zadatak za
Crnu Goru i nakon dobijanja IBAR-a.

Nažalost, u okviru prethodne reforme usklađivanje sa savremenim politikama EU, Zakonom o
digitalnim uslugama (DSA), Zakonom o digitalnim tržištima (DMA), nije bilo ni na dnevnom redu.
Umjesto toga, svjedočili smo borbi za političku kontrolu nad javnim servisom i dominaciju nad
medijskim tržištem, što šteti medijskom pluralizmu, zdravoj konkurenciji i slobodi medija.
Kvalitet naše usklađenosti sa evropskim standardima biće testiran prvim koracima usklađivanja

sa novim Evropskim zakonom o slobodi medija (EMFA), što je nova obaveza u procesu
integracije.

Od Crne Gore se očekuje dosljedna i djelotvorna primjena pravnog okvira, promocija zaštite
slobode mišljenja i medija, rješavanje problema nasilja nad novinarima, te garancija
nezavisnosti nacionalnog emitera i regulatornog tijela za medije.

Pored toga, Crna Gora mora osigurati transparentnost vlasništva medija u skladu sa evropskim
standardima, najboljim praksama i preporukama. To nije samo pitanje registracije, već
efikasnog modela za utvrđivanje stvarnog vlasništva. Tu su i visoki standardi sadržani u EMFA
koji se tiču zaštite i promocije medijskog pluralizma, regulacije tržišta, promocije uredničke
nezavisnosti. Usklađivanje sa DSA nameće obaveze uvođenja sistemskih pravila za online
platforme, preveniranja sistemskih rizika od štetnog sadržaja, definisanja prava korisnika i
uvođenja novih javnih tijela.

Pred nama je reforma koja zahtijeva vrijeme, resurse, stručna znanja i razumijevanje važnosti
slobode izražavanja i uloge medija u demokratskom društvu. Ova pitanja ne mogu se riješiti
partijskim trgovinama niti se rezultati mogu postići prostim prepisivanjem zakona.
CDT je u svojim stručnim analizama već naglasio potrebu holističkog pristupa borbi protiv
dezinformacija kako bi politike bile usklađene. Potrebno je razmotriti donošenje posebnog
strateškog dokumenta za borbu protiv dezinformacija, uz praćenje njegove realizacije. Strateški
pristup uključuje ne samo ciljeve i mjere, već i uspostavljanje institucionalne infrastrukture za
implementaciju rješenja.

Ovom važnom zadatku neophodno je pristupiti odmah, zbog čega pozivamo Vladu Crne Gore da
bez odlaganja pokrene novi ciklus unapređenja zakonodavstva i njegovog usklađivanja sa
politikama EU.

Ležanje na lovorikama dobijenog IBAR-a i odsustvo kritičkog sagledavanja dostignutog nivoa

napretka neće Crnu Goru približiti Evropskoj uniji, i što je još važnije, neće stvoriti ambijent za
uživanje slobode izražavanja i informisanja za njene građane.

 

Milica Kovačević, programska direktorica CDT-a

 

 

Autor:Radiotitograd.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 12:23h

Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 12:11h

Titogradske vijesti, top2

20.07.2024. u 11:10h

Skip to content