Luka Bar daje parcele u zakup radi izgradnje silosa za žitarice

Radio Titograd

11.03.2023, 15:52h

< 1 min

Foto:RTCG

Luka Bar objavila je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup parcela ukupne površine 7,88 hiljada metara kvadratnih, radi izgradnje silosa za žitarice kapaciteta 30 hiljada tona, sistema za uvrećavanje i paletizaciju i mlina.

U dugoročni zakup se daju urbanistička parcela LZ159 i dio urbanističke parcele LZ160 i radi obavljanja djelatnosti pretovara, skladištenja, prerade i prometa žitarica, kao i pretovara, skladištenja i prometa proizvoda od žitarica u okviru Slobodne zone Luka Bar.

Poziv sa tenderskom dokumentacijom je objavljen na zvaničnoj internet stranici Luke Bar http://lukabar.me/me/2023/03/10/tender-164-10-03-2023/

Zemljište koje je predmet javnog poziva predstavlja dio katastarske parcele 6501/3 KO Novi Bar.

Javni poziv je otvoren do 21. aprila do 14 sati.

Javno otvaranje ponuda će se organizovati istog dana u 14 sati i 30 minuta u upravnoj zgradi Luke Bar.

Kontakt osoba je Aleksandar Markolović na telefon 030 300 568 ili mejl aleksandar.markolovic@lukabar.me.

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 20:54h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 19:26h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 19:16h

Magazin, Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 18:55h

Titogradske vijesti, top2

23.03.2023. u 18:49h

Skip to content