Konferencija o (zlo)upotrebi alkohola među maloljetnicima

Radio Titograd

26.04.2024, 10:21h

< 1 min

U ponedeljak rezultati socijalnog eksperimenta o (zlo)upotrebi alkohola među
maloljetnicima
Udruženje Roditelji organizuje u ponedeljak 29. aprila konferenciju o
(zlo)upotrebi alkohola među maloljetnicima, na kojoj će biti predstavljeni
rezultati socijalnog eksperimenta u vezi sa ovom temom, a zatim uslijediti panel
diskusija. Događaj će biti održan u hotelu CUE u Podgorici, sa početkom u 11h.
Socijalni eksperiment je sproveden u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja u
okviru projekta „Nulta tolerancija prema nezakonitoj prodaji alkoholnih
proizvoda maloljetnim licima“, a rezultati će biti predstavljeni u video formatu.
Ovim eksperimentom je ispitana praksa maloprodajnih objekata i ugostiteljskih
objekata u blizini osnovnih i srednjih škola u Podgorici kada je riječ o prodaji i
služenju alkoholnih pića mlađima od 18. godina. Istraživanjem smo provjerili
koliko je djeci bilo dostupno da kupe i konzumiraju alkoholna pića i da li ih je iko
u tome spriječio, kako je definisano propisima.
Nakon predstavljenog eksperimenta uslijediće panel diskusija o problematici
nezakonite prodaje alkoholnih proizvoda maloljetnim licima.
Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Milena Cojić će govoriti o aktuelnim
stavovima i podacima Ministarstva zdravlja u vezi sa upotrebom alkohola među
maloljetnicima. O mjerama podrške porodicama i maloljetnicima, kao i koracima
u rješavanju ove problematike prisutni će čuti od ministarke Ministarstva rada i
socijalnog stanja gđe Naide Nišić. Inspektorka i koordinatorka grupe za

maloljetničku delinkvenciju u odeljenje bezbjednosti Podgorica, Uprave policije
Crne Gore Danijela Dukić će govoriti o kontroli točenja alkohola maloljetnicima i
kapacitetetima policije u borbi sa ovim problemom.
Konferenciji će prisustvovati i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u
Crnoj Gori, Instituta za javno zdravlje, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i
sloboda, UNICEF-a, Sindikata prosvjete, Savjeta za prava djeteta i nevladinih
organizacija.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 09:12h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 08:53h

Titogradske vijesti, top2,

08:48h

Titogradske vijesti, top2

29.05.2024. u 07:36h

Skip to content