KCCG samoinicijativno pozvao DRI da provjeri poslovanje

Radio Titograd

04.04.2024, 16:08h

< 1 min

U cilju što transparetnijeg i efikasnijeg rada Javne zdravstvene ustanove Klinički
centar Crne Gore (KCCG) se obratio Ddržavnoj revizorskoj instituciji (DRI) da izvrši
reviziju poslovanja. Aktuelni menadžment će isto uraditi i kada njemu istekne mandat. S
obzirom da do sada nije bilo interne revizije u KCCG-u koja bi dostavljala izvještaje o
stanju poslovanja cijenilo se opravdanim obratiti se DRI-u.
Fokus će biti na javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na nabavke male
vrijednosti i na analizu sudskih troškova.
S obzirom na to da DRI, kroz kontrolu trošenja budžetskih sredstava, utvrđuje,
između ostalog, i uspješnost ostvarenja ciljeva poslovanja državnih institucija, samim
tim i KCCG, smatramo da će izvještaj najvišeg organa revizije javnog sektora u Crnoj
Gori doprinijeti efikasnijoj realizaciji postavljenih ciljeva.
Shodno Zakonu o DRI, revizija se vrši radi obezbjeđivanja bitnih informacija o
upravljanju budžetom, imovinom i ekonomskim poslovima, zakonitog postupanja od
strane subjekta revizije, unaprjeđivanja njegove sposobnosti za uspješno ostvarivanje
zadataka i prevencije pogrešnog postupanja.
Nakon što KCCG dobije izvještaj, javnost ćemo upoznati sa njegovim sadržajem.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 20:55h

Titogradske vijesti, top2

14.04.2024. u 19:40h

27.03.2024. u 06:20h

27.03.2024. u 06:20h

Skip to content