KADROVSKA RJEŠENjA VLADE : Ljesar predsjednik odbora “ToMontenegro”, umjesto Odovića Ibrahimi

Radio Titograd

13.09.2022, 16:47h

2 min

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj osamnaestoj sjednici donijela je rješenje o razrješenju predsjednika Odbora direktora “ToMontenegro” DOO Podgorica Filipa Radulovića, i članova: Ane Tošanić Radunović, Pavla Tripkovića, Gorana Đurovića i Pavla Ljesara. Za predsjednika Odbora direktora “ToMontenegro” DOO Podgorica imenovan je Pavle Ljesar, a članovi su: Orhan Hodžić, Suad Đelović, Mirko Škerović i Vukadin Stojanović.

 

Donijela je i Rješenje o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu pravde Bojana Zekovića, kao i o razriješenju predsjednika Savjeta Agencije za investicije Crne Gore Janka Odovića i članova Ivane Malović, Milene Žižić, Dragane Jović i Gorana Čabarkape. Na mjesto Odovića imenovan je Agron Ibrahimi, a članovi Damir Davidović, Ernes Kardović, Ivo Šoć i Andrija Ćetković.

Vlada je donijela Rješenje o određivanju Ivane Mašanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde. Za sekretarku Savjeta za reformu javne uprave imenovana je Marija Hajduković, generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave.

Donijeto je i Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora ranije Uprave javnih radova – rukovodioca Sektora za upravljanje IPA projektima Predraga Radulovića.

Vlada je imenovala i Savjet za reformu javne uprave u čiji sastav su ušli Dritan Abazović kao predsjednik, a članovi su ministar javne uprave Maraš Dukaj, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar finansija Aleksandar Damjanović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, ministarka evropskih poslova Jovana Marović, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, predstavnik Zajednice opština Crne Gore Saša Šćekić, vršilac dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse Duro Nikač, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Ivan Medojević, predstavnica nevladinih organizacija Biljana Papović, predstavnica nevladinih organizacija Milena Muk i Dražen Cerović, predstavnik akademske zajednice.

Prestao je mandat pomoćnice direktora ranije Uprave javnih radova – rukovoditeljke Sektora za kapitalne projekte Bojane Mitrić, kao i Milici Bakić na mjesto pomoćnice direktora ranije Uprave javnih radova – rukovoditeljke Sektora za finansije, javne nabavke i opšte poslove.

Vlada je donijela rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora ranije Uprave javnih radova – rukovoditeljke Sektora za planiranje i tehničku pripremu Maje Đurović (Delić), generalne direktorice Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Slavice Drašković, generalne direktorice Direktorata za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Dragane Stanović i generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Dejana Dašića.

Vlada je predložila Skupštini akcionara “Plodovi Crne Gore” AD Podgorica da za člana Odbora direktora izabere Amru Terzić.

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina – rukovodioca Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica imenovan je Vladimir Bulajić.

Vršioc dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina – rukovodioca Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora je Bojan Andrejević, a Dino Tutundžić punomoćnik – predstavnika državnog kapitala na
vanrednoj Skupštini članova društva “Azalea pomorski trening centar” d.o.o. Bijela.

Vlada je donijela i Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorta za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladislava Bojovića.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top1

07.12.2022. u 20:23h

Titogradske vijesti, top2

07.12.2022. u 18:10h

Skip to content