Istaknut značaj regionalne saradnje i povoljan politički momenat za oživljavanje procesa evropske integracije Zapadnog Balkana

Radio Titograd

14.05.2024, 12:33h

3 min

Devetnaesti sastanak parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove zemalja
obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope obilježila je diskusija na
temu nove perspektive razvoja EU i regionalne saradnje kroz ekonomsko povezivanje.
Sastanak je otvorio predsjednik Odbora za evropske integracije dr Ivan Vuković, zajedno sa
potpredsjednikom Skupštine Crne Gore Borisom Pejovićem. Uvodničari u programom
predviđene diskusije bili su ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, amabasadorka EU u
Crnoj Gori Nj.E. Oana Kristinom Popa i politički direktor u Regionalnom savjetu za saradnju
(RCC) Amer Kapetanović.
Potpredsjednik Skupštine Pejović ukazao je na značaj prisustva EU na Zapadnom Balkanu, kao i
podrške zemljama regiona u okviru Plana rasta, uz ocjenu da opredijeljena sredstva imaju za cilj
ubrzanje procesa integracija na temelju sprovođenja potrebnih reformi.
Ministarka Gorčević kazala je da očekivanje da bi Crna Gora mogla postati članica Evropske
unije 2028. godine počiva na unutrašnjoj analizi stanja i razgovorima s evropskim partnerima.
Ukazujući na značaj mjerljivih rezultata i korišćenja pozitivnog trenutka za prijem novih članica,
amabasadorka EU u Crnoj Gori osvrnula se na dosadašnje reforme sprovedene u Crnoj Gori i
dinamiku pristupnih pregovora u susret dobijanju IBAR-a.

Politički direktor u Regionalnom savjetu za saradnju (RCC) A. Kapetanović podsjetio je da se
ovogodišnji COSAP održava na 20. godišnjicu “Velikog proširenja“ Unije i 10. godišnjicu od
početka “Berlinskog procesa”, koji su imali za cilj podsticanje politike proširenja i prijem novih
članica, te da su evropske integracije donijele brojne pozitivne promjene u regionu.
Predsjednik Odbora za evropske integracije dr Ivan Vuković ukazao je na važnost COSAP
inicijative, kao regionalnog foruma za razmjenu iskustava i razgovor o zajedničkim izazovima u
procesu pristupanja EU. Vuković je kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova,
Turske, Moldavije, Ukrajine i Gruzije poželio dobrodošlicu, uz očekivanje da će prisustvo
delegacija država Istočnog partnerstva COSAP-u postati praksa.
U okviru prve sesije posvećene novoj perpektivi razvoja EU, svoje viđenje mogućnosti i izazova
politike proširenja EU predstavili su: Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa EU i
Gordana Đurović, profesor na Ekonomskom fakultetu i bivša ministarka za evropske
integracije. Ocijenjeno je da je, u svjetlu unutrašnjih izazova sa kojima se suočava EU, kao i
novonastalih geopolitičkih okolnosti, važno održati evropsku ideju i sačuvati poziciju Unije kao
važnog međunarodnog aktera. Istaknut je značaj podrške građana procesu evropskih integracija,
kroz jačanje transparentnosti procesa, jasnu viziju i posvećenost evropskim vrijednostima.
U okviru prvog panela, parlamentarci su istakli značaj očuvanja regionalne saradnje i stabilnosti
u regionu, uz konstataciju da je politika proširenja zajednički interes i Evropske unije i država-
aspiranata za članstvo.


Drugu sesiju, posvećenu regionalnoj saradnji i ekonomskim kriterijumima, otvorili su njemački
ambasador u Crnoj Gori NJ.E. Peter Felten i direktor Instituta za evropske politike Demuš
Šaša. Panelisti su istakli značaj oživljavanja procesa evropske integracije Zapadnog Balkana, uz
ocjenu da bi uspjeh neke od država regiona na putu integracije u EU snažno uticao i na susjedne
zemlje. Jedna od poruka sesije ticala se i mogućnosti uspostavljanja saradnje odbora za evropske
integracije/poslove članica COSAP-a u okviru parlamentarne dimenzije Berlinskog procesa.
Iako na kraju sastanka nije usaglašena zajednička izjava, poslanici su istakli da je cilj okupljanja
ispunjen i zahvalili na prilici da direktno i otvoreno razgovaraju o zajedničkim pitanjima od
interesa u procesu evropskih integracija.
Osim Skupštine Crne Gore, 19. COSAP finansijski su podržali Regionalni savjet za saradnju kao
i projekat Regionalna saradnja za evropske integracije koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačkog Saveznog ministarstva za
ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
Naredni sastanak COSAP-a biće održan u Beogradu, najvjerovatnije u prvoj polovini 2025.
godine.

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

30.05.2024. u 17:43h

05.05.2024. u 05:55h

05.05.2024. u 05:55h

Skip to content