INTELEKTUALNA SVOJINA I CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Radio Titograd

26.04.2024, 11:26h

2 min

Svjetski dan intelektualne svojine je prilika da se istraži kako intelektualna svojina podstiče i
može da pojača inovativna i kreativna rješenja koja su ključna za izgradnju naše zajedničke
budućnosti.
Ove godine svjetski dan intelektualne svojine posvećen je ciljevima održivog razvoja.
Uzimajući u obzir činjenicu da se umjetnosti i kulturi neopravdano ne pripisuje poseban cilj i
svrha, jasno je da se  upravo kroz kulturni i muzički sektor dostiže društvena kohezija koja izaziva
postizanje održivih ciljeva društva.
Ne čudi činjenica da se upravo kroz umjetnost propagiraju poruke za okončanje siromaštva,
zaštitu planete i poboljšanje života svih.
PAM CG dijeli stav o važnosti realizacije globalnih ciljeva na polju zaštite intelektualne svojine.
Aktivnim djelovanjem usmjerenim na suštinsku zaštitu intelektualne svojine PAM CG želi da
ukaže da nema jake pravne države bez predanog rada i doprinosa u ovoj oblasti. Sa tim u vezi,
našim angažmanom, ne samo danas već svakog dana, želimo da podsjetimo da je ovom pitanju
neophodno marljivo pristupiti u svakom segmentu, a posebno u domenu adekvatne realizacije
prava i pravne prakse koja garantuje zaštitu inovatorima i umjetnicima, što svakako kao krajnji
cilj ima za posljedicu zaštitu njihovog rada oslikanog kroz stvaranje umjetničkih djela.
Na polju zaštite intelektualne svojine u periodu iza nas urađeno je mnogo kroz kreiranje
normativno-strateškog okvira kojim se garantuje efikasna zaštita ovog prava, a naša organizacija
dala je partnersku podršku kroz aktivnu participaciju u svim ključnim pitanjima za kreiranje
povoljnog ambijenta kojem svjedočimo.

Foto:WIPO

Međutim, vođeni mišlju da uvijek može i mora više u narednom periodu zagovaraćemo
pravovremeniju i intenzivniju primjenu prava, kako bismo živjeli u društvu koje ima izgrađenu
svijest o važnosti zaštite intelektualne svojine. Na taj način jačamo važnost autentičnosti i
originalnosti umjetničkih djela što je jedna od najvažnijih dragocjenosti koju prepoznajemo, a
koja je svakako sastavni dio misije našeg djelovanja. Korist izgradnje takve stvarnosti je
višestrana, a posebno je važna za stvaraoce obezbjeđujući garanciju da će njihova djela biti
zaštićena od bilo koje vrste otuđenja.
Današnji datum sjajna je prilika da podsjetimo na važnost širenja percepcije građanki i građana
Crne Gore o važnosti zaštite intelektualne svojine, kao i da ukažemo na potrebu sticanja znanja i
neophodnih reformi unutar sistema kada je ova tema u pitanju, kako bismo uspješno savladali
sve izazove sa kojim se srijećemo. Rješavanjem izazova vezanim za ovu oblast sigurno ćemo
doprinijeti i razvoju evropske perspektive naše države, uzimajući u obzir činjenicu da je upravo
Poglavlje 7 u pregovorima sa EU, posvećeno ovoj temi, što vjerodostojno ukazuje na značaj ove
teme i kvalitetne regulacije pitanja koja se za nju vezuju, a u cilju pristupanja naše države

Evropskoj uniji. Odgovornim odnosom na polju zaštite intelektualne svojine iskazujemo želju
da gradimo preduslove za razvoj i prosperitet naše države na svakom polju, te učestvujemo u
pozitivnoj afirmaciji evropske budućnosti.
PAM CG osnažuje umjetnice i umjetnike na djelovanje i stavaranje, pružajući ruku partnerstva i
saradnje uvijek kada je to neophodno u cilju emancipacije i zaštite njihovih djela, kako bi se
postigla svrsishodnost našeg bivstvovanja a to je svakako reprodukcija što većeg broja
autentičnih autorskih djela izuzetnog kvaliteta.

Autor:radiotittgrad.me

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

24.05.2024. u 19:15h

Sport, top2

24.05.2024. u 19:07h

Titogradske vijesti, top2

24.05.2024. u 17:17h

Skip to content