I kad riješe stambeno pitanje ne vraćaju socijalne stanove

Radio Titograd

31.05.2024, 07:41h

3 min

Foto:Pixabay

 

U vrijeme prethodnih lokalnih uprava socijalni stanovi su dodjeljivani bez javnog konkursa, a još uvijek ima osoba koje imaju riješeno stambeno pitanje ali Glavnom gradu neće da vrate stan koji im je dat na korišćenje već ga izdaju i tako pribavljaju novčanu koristi. Ovo je Portalu RTCG kazala v.d. sekretara za socijalno staranje Ida Kolinović.

Nije navela koliko je onih koji zloupotebljavaju pravo na socijalno stanovanje, ali je rekla da su počeli reviziju prava po osnovu zakupa stana i utvrđivanje svih okolnosti koje su od uticaja na prestanak ili obim prava te da zloupotreba ima.

“Nakon prikupljanja kompletnih podataka i obavljenog razgovora sa korisnicima, za svaki od stanova koji se ne koristi namjenski, tražimo od zakupaca da dobrovoljno oslobode stan od lica i stvari, u suprotnom pokrećemo postupak za prinudno iseljenje. Zaposleni Sekretarijata su izlaskom na teren već utvdili da je jedan broj zakupaca riješio stambeno pitanje, a nastavio da dalje živi u stanu, da su u stanu zatekli lica kojima je stan izdat u podzakup – jer su zakupci riješili stambeno pitanje ili žive kod rodbine i da su se određena lica ilegalno uselila u stanove Glavnog grada”, ispričala  je Kolinović.

Pored toga što su stanovi ustupani na korišćenje porodicama shodno opštinskoj odluci o davanju stanova u zakup osobama u stanju socijalne potrebe putem javnog konkursa, stanovi su, tvrdi naša sagovornica, u vrijeme prethodnih lokalnih uprava dodjeljivani bez oglašavanja i “licima čiji je rad od posebnog interesa za Opštinu”.

Ida Kolinović Ida Kolinović (Foto: Privatna arhiva)

“Prema informacijama kojima raspolažem, oni su te stanove dobijali na korišćenje, shodno Odluci o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština Glavnog grada i gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad. Donošenjem odluke o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe svi dodjeljeni stanovi su prešli u nadležnost Sekretarijata za socijalno staranje, radi zaključenja ugovora o zakupu, monitoringa i revizije”, kazala je Kolinović.

U vezi stanova koji su dodjeljivani “licima čiji je rad od posebnog interesa za Opštinu”, susreli su se, kako navodi, sa problemom da u arhivi Glavnog grada ne mogu pronaći veliki dio dokumentacije o načinu i postupku dodjele tih stambenih jednica, uključujući i predmete.

“Već dokaze prikupljamo isključivo na terenu, od korisnika stanova koje zateknemo u stanu. Pojedini korisnici stanova  su useljeni i bez akta o dodjeli stana. Radi se o kompleksnom problemu, koji je generisan godinama i decenijama u prethodnom periodu i za čije rješavanje je potrebno izvjesno vrijeme. Na nivou Glavnog grada su formirane i relevantne komisije koje se takođe bave ovim pitanjima i problemima”, istakla je Kolinović.

Sekretarijat za socijalno staranje obezbjeđuje različita prava na materijalna davanja i usluge – osim besplatnih obroka i davanja stanova u zakup osobama kojima treba socijalno zbrinjavanje, daju i jednokratnu novanu pomoć, novčane naknade, pakete za novorođeno dijete, novčane pomoći za kupovinu školskog pribora, pravo na naknadu dijela troškova zakupnine, uslugu pomoć i njega u kući, pomoć beskućnicma.

Besplatan obrok u Narodnoj kuhinji za 700 osoba

Kolinović nam je rekla da besplatan obrok u Narodnoj kuhinji koristi trenutno 288 porodica i pojedinaca, a na dnevnom nivou obezbijeđeno je 700 besplatnih obroka.

Ona kaže da imaju u planu da postave taktilne staze u Podgorici za osobe oštećenog vida, u saradnji sa Organizacijom slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin.

Najavljuje da je u toku izrada nove Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite, kojom će biti unaprijeđena i proširena prava iz ove oblasti.

“Lokalnim planom je predviđeno proširenje spektra socijalnih servsa, stvaranje uslova za uspostavljanje Centra za razvoj i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite, otvaranje Kancelarije za osobe sa invaliditetom, kao i druge aktivnosti, kao što su istraživanja, kampanje, edukacije…”, navela je Kolinović.

Ističe kako imaju dobru saradnju sa institucijama te da su skoro potpisali i Memorandum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka UCG koji podrazumijeva zajedničke aktivnosti vezane za socijalni rad, socijalnu politiku i socijalna pitanja generalno, što uključuje realizaciju studentskih praksi, organizovanje radionica, prezentacija, obuka i projekata.

 

 

Izvor:RTCG

Podijeli na:

Titogradske vijesti, top2

25.06.2024. u 18:50h

Titogradske vijesti, top1

25.06.2024. u 14:01h

Skip to content