Hitno imenovati OIK-e u skladu sa zakonom

Radio Titograd

08.02.2023, 13:36h

< 1 min

Foto:CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva skupštine opština Andrijevica i Nikšić da imenuju
opštinske izborne komisije (OIK) u ovim gradovima u skladu za Zakonom o izboru odbornika i poslanika.
Izborni proces za predsjedničke izbore je uveliko u toku, i od esencijalne važnosti je da ga sprovode
zakonito imenovane OIK u punom kapacitetu.
Ovo predstavlja ozbiljan problem u izbornom procesu budući da su zakonski rokovi za obavljanje
pojedinih poslova OIK-a već počeli da teku. Ne smijemo dozvoliti da se i ovoga puta političke igre i
neodgovornost lokalnih samouprava negativno odraze da izborni postupak.
U opštini Nikšić, gdje su izbori održani u martu 2021. još uvijek nije imenovana nova OIK. Prema
saznanjima naših opštinskih koordinatora, radi se o političkim razlozima gdje se zbog partijskih interesa
odlaže imenovanje ovog važnog organa. Izborne komisije imenuju se nakon konstituisanja novoizabrane
skupštine, na vrijeme od četiri godine.
U opštini Andrijevica skupština opštine je imenovala opštinsku izbornu komisiju, ali nije pravilno
primijenila Zakon o izboru odbornika i poslanika, pa za predsjednika nije imenovan predstavnik izborne
liste koja je na lokalnim izborima osvojila najveći broj mandata.
Podsjećamo da prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, opštinsku izbornu komisiju čine
predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne
liste. Dva člana stalnog sastava opštinske izborne komisije imenuju se na predlog opozicije. Za
predsjednika opštinske izborne komisije imenuje se kandidat političke partije, odnosno podnosioca
izborne liste koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj odborničkih mandata.
Milica Kovačević
Programska direktorica CDT-a

Podijeli na:

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

11:32h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 11:28h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 11:04h

Magazin, Titogradske vijesti, top2,

11:01h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 10:36h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 10:31h

Titogradske vijesti, top2

28.03.2023. u 10:25h

Skip to content